От 18 часа на 21 юни в зала №14 /партерен етаж/ на общинската администрация ще се проведе обществено обсъждане на идейни проекти за изграждане на четири паркинга в Ботевград. Местоположението на три от тях ще бъде в кв.81, УПИ I:


- ул. „Мургаш”; 


- ул. „Стефан Стамболов”;


- ул. „Райна Княгиня” /на юг от китайската стена/.


Изграждането на четвъртия – двуетажен паркинг, в УПИ I, кв. 65 /зад Съдебната палата/.  


Община Ботевград кани заинтересованите лица да участват с мнения и предложения в общественото обсъждане.