На 05.07.2018 г. Община Етрополе подаде проектно предложение за реконструкция на втори етап от Централен градски площад „Девети септември“- гр. Етрополе по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проектното предложение обхваща останалата част от площада, която е не ремонтирана, и включва следните дейности:
• подмяна на съществуващата настилка с нова настилка от клинкерни павета;
• изграждане на художествено осветление;
• изграждане на детска площадката в зелената зона зад чешмата;
• дообогатяване на съществуващата растителност;
• доставка на нови пейки, кошчета и др.
Общата стойност на проектното предложение е 692 126 лв.
Предстои оценка на проекта.