„Проектът за нова площадно пространство на село Врачеш вече е факт. Той в момента се съгласува със съответните експлоатационни дружества. Предстои издаването на разрешение за строеж, буквално до края на месеца. На база на този проект имаме количествено-стойностни сметки. За реализиране на първия етап предвиждаме в измененията на бюджета за капиталови разходи за 2018-та допълнителни средства в размер на около 200 000 лв.”, съобщи кметът Иван Гавалюгов на днешния редовен брифинг с местните медии. 


Да припомним, че идейният проект за ново площадно пространство във Врачеш срещна одобрението на жителите на селото. Общественото обсъждане се проведе на 4 май в салона на читалището на Врачеш.  Тогава той уведоми хората, че в бюджета е заложена сума от 75 000 лв. за проектиране и за реализация на първия етап от проекта – частта откъм ресторанта и търговските обекти, но тя няма да е достатъчна. Той уточни, че размерът на необходимите средства ще стане ясен след изготвяне на проекта и количественото-стойностните сметки към него. 


Общината ще внесе предложение в ОбС за отпускане на допълнителни средства за реализиране на проекта за парковото пространство в Стария изток. „Средствата, които заложихме на база на идейния проект, също са недостатъчни”, обясни Иван Гавалюгов. Той съобщи още, че работният проект за този обект вече е изготвен и дори има издадено разрешение за строеж. 


„Освен за детските градини в селата, за тези два обекта също ще внесем предложение в ОбС за преразпределение на средствата, предвидени за реконструкция на градския парк, етап две. Разбира се, при положително развитие на цялата процедура по обжалване на решението за избор на изпълнител, запазваме си правото да потърсим средства от собствени приходи, с които задължително да започнем ремонта на парка. Не се отказваме в никакъв случай от това си намерение. С оглед обстоятелството, че се налага да изчакаме решението на КЗК и евентуално на ВАС – не можем в момента да започнем ремонт на градския парк и съответно използването на наличните средства в общината за този обект. Затова се наложи администрация да положи доста труд  за изготвянето на коректни проекти и количествено-стойностни сметки, да си преразгледа инвестиционните намерения, за да внесе докладна в ОбС, с която ще поискаме промяна в плана за финансиране на капиталови разходи”, обясни Иван Гавалюгов.