В писмо до ръководството на Община Ботевград кметът на Свищов – Генчо Генчев, се обръща с молба за съдействие за популяризиране на поетичния конкурс „Свищовски лозници” чрез възможностите на местните медии. Конкурсът се провежда на национално ниво. Повод за него са празниците на крайдунавския град на 28, 29 и 30 септември, които също ще преминат под името „Свищовски лозници”. 


Конкурсът е напълно анонимен. Възрастови ограничения няма. Всеки автор може да участва с едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена на автора, адрес и телефон за връзка с него. 


Наградите, които ще бъдат присъдени, са следните:


Награда за поезия „Николай Искъров” и сумата от 250 лв.; 


Първа награда – 150 лв.;


Втора награда – 100 лв.; 


Трета награда – 70 лв.; 


Две поощрителни награди – по 50 лв. 


Краен срок за получаване на творбите – 10 септември 2018 г. Адресът, на който трябва да се изпращат, е: 5250 Свищов, област Велико Търново, ул. „Д. Г. Анев” №4, , Община Свищов, отдел „Култура”, за конкурса. 


Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30 септември 2018 год. от 10.30 часа в камерната зала на Първото българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”. 


Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg.