В началото на тази седмица Община Ботевград стартира събирането на оферти по обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш – етап 1, разположени в терен между осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298“.


Проектът предвижда изграждане и благоустрояване на площадно пространство с изграждане на настилки с бетонови плочи и павета, детска площадка с покритие от подходящи ударопоглъщащи настилки, фонтан с покрито корито - със стоманобетонна конструкция покрит с естествен камък и стъпващ на телескопични дистанционери, отводняване и захранване с вода на фонтан и напояване ръчно на зелени площи, осветление, съоръжения за визуална информация и обзавеждане. В северната част се предвижда алея с ограничен транспортен достъп и асфалтова настилка. В североизточната част е предвиден паркинг - тупик. Предвидено е изграждане на нова зелена система, която в южната част е на ниво настилка, а в северната под формата на клоцове, отделящи площадното пространство и обособявайки търговски зони. Обхвата на проекта е 2 095 кв.м.


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 155 807,50 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 17:30 часа на 28.08.2018 г.


Още информация ще откриете ТУК