Сградата на бившето училище в Липница ще продължи да се използва за учебни цели. Това стана ясно на извънредната сесия на Общинския съвет, която се състоя от 16 часа днес. Местният парламент подкрепи предложението на общинското ръководство за промяна на собствеността на сградата – от публична общинска в частна общинска. Преди да се пристъпи към гласуване на тази точка от дневния ред, кметът Иван Гавалюгов обясни, че към сградата има проявен интерес от неправителствена организация, която иска да създаде академия за млади хора. Те ще се обучават по приложна математика, роботика, информатика и други науки, като курсовете ще се провеждат през почивните дни. Такава академия вече е създадена от същата организация в Пловдив. Неин почетен председател е академик Благовест Сендов, разясни още кметът Гавалюгов.


 Общината има намерение да предостави сградата при най-облекчени условия, но срещу ангажимент от страна на неправителствената организация да извърши необходимите ремонти, да я стопанисва и поддържа в добър вид.