„Ще продължим да коментираме и да обсъждаме подходящи места за нов гробищен парк. За съжаление общинските съветници доста лековато и безотговорно подходиха към този проблем. Факт е, че на общественото обсъждане не присъства нито един общински съветник, особено от изказалите се по време на извънредното заседание на ОбС . Аргументът, че не са знаели, не може да се приеме за достоверен, защото във всички местни медии бе публикувано обявлението за общественото обсъждане.  Достатъчна коментирана бе темата, дори преди самото обществено обсъждане” – това каза кметът Иван Гавалюгов по повод отхвърлената от ОбС докладна за преотреждане на два общински имота, намиращи се на юг от язовир „Мали лаг”, за нов гробищен парк. 


Кметът бе категоричен, че общината ще продължи да роботи по този въпрос, като ще насрочи ново обществено обсъждане, на което ще представи визуално предложените терени за нов гробищен парк. 


„Ще разясним с какво предназначение са имотите и какво предвижда действащия Общ устройствен план и този, който се изработва в момента, като предназначение на териториите. В крайна сметка ще се съобразим с най-масово възприетото място, обясни Иван Гавалюгов. -Решението за нов гробище парк ще има своите последствия и действия за десетки години напред. Така че аз лично нямам притеснения. Ние не препираме с решаването на този въпрос, отлаган с десетки години, но със сигурност няма да искам и моят мандат да мине, отлагайки го, както и прехвърляйки този „горещ картоф” на следващите кметове и общинска администрация, както е правено години наред. Разширяването на съществуващия гробищен парк е едно временно решение, което всъщност не решава генерално въпроса”, допълни той.  


Според кмета няма да се възприеме нито един имот, който се намира в непосредствена близост до жилищен квартал. 


„Няма нищо драматично в гробищния парк, това не трябва да ужасява хората. Но когато ние обсъждаме удачен вариант за нов гробищен парк, трябва да се съобразим какво е предназначението на съответния терен. Не намирам за разумно да преотреждаме и да вкарваме в жилищни райони гробищен парк, при положение, че има подходящи терени. Така че въпросът остава отворен. Решаването му ще се забави известно време. Когато счетем, че достатъчно сме разяснили, онагледели и публикували и други предложения, отново ще внеса в Общинския съвет предложение  за избор на терен и за промяна на предназначението му”, каза още Иван Гавалюгов.  Той съобщи, че за да отговаря на изискванията, теренът трябва да бъде с площ около 40 декара.  


Кметът апелира към жителите на Ботевград да бъдат по-активни с мнения и предложения за решаването на този проблем.