В Центъра за подкрепа за личностно развитие в Ботевград днес се проведе инициатива Ден на отворените врати. Идеята бе заинтересованите лица да се запознаят с дейността и екипа на Центъра, да разгледат пособията и материалите за обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както и средата, в която се провежда самото обучение.


Едно от представените пособия е разработено от екипа на Центъра. Това е така наречената „Тиха книжка”. Пособието се използва при работа с деца от детските градини и начален етап на образование, но най-вече е полезно за тези, които имат нужда от развитие на фината моторика. Чрез него те се научават по-лесно да смятат, да различават цветовете, да познават часа, научават по-важните правила за движение, придобиват знания за животните и т.н.  


В рамките на инициативата бе представена и холандската методика РЕМЕЛКА за работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебния материал по математика. Чрез нея детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. Заниманията с РЕМЕЛКА прави усвояването на задачите по математиката да стане по лесен и забавен за децата начин.


Към момента в Центъра работят 13 специалисти – логопеди, психолози и ресурсни учители. Те обслужват 96 деца от осем детски градини и десет училища. Очаква се броят на децата през следващия месец да нарасне на 110 – 115. 


Подкрепата, която осигуряваме в Центъра, е съобразена с потребностите на децата със специални образователни потребности. Те не трябва да излизат извън учебния процес и контакта със своите връстници. Именно в това се изразява ролята на Центъра за подкрепа за личностно развитие – да осигури ресурсно подпомагане на тези деца, специалисти, необходимите материали и помагала, за да могат те да се интегрират по-лесно в училище. При нас се предоставя и индивидуална помощ на деца в по-тежко състояние. За целта в Центъра ще бъдат оборудвани допълнителни кабинети, задействан е и въпросът с пускане на рампата. В Центъра ще бъде предоставена възможност за работа на преподавателите, които не могат да подсигурят подкрепяща среда на децата със специални образователни потребности в училищата на двусменен и целодневен режим. Това обясни Каролина Маринова – директор на Центъра за подкрепа за личностно развитие.  „Вече има случаи на деца, интегрирани на много добро ниво в училищата, но попаднали в изолация. Надявам се, че съвместно с екипа ще можем да прекратим тази порочна практика”, допълни тя.  


„Това е първият център за допълнителна подкрепа за ресурсно подпомагане. В страната има разкрити центрове за подкрепа за личностно развитие, но те работят за подкрепа на деца с дарби”, уточни  Йордан Томов – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София регион.  Каролина Маринова допълни, че на един по-късен етап Центърът за подкрепа за личностно развитие в Ботевград ще развива и такава дейност, т.е той ще предложи и занимания в групи по интереси.  


Освен Йордан Томов, днешната инициатива на Центъра за подкрепа на личностно развитие в Ботевград уважиха и други гости, сред които бе Клара Милошева – директор на Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование.