На днешното си заседание Общински съвет – Правец прие предложение за промени в списъка за придобиване на дълготрайни активи, строителство, основни и текущи ремонти в Община Правец за 2018 г. Става дума за пренасочване на икономисани финансови средства след извършените планови ремонти на общински сгради. Парите за тях са заложени в Бюджет 2018 г. на Община Правец


Икономисаните средства в размер на 10 556 лева ще бъдат изразходвани за ремонт на няколко помещения в сградата на общината.