В Общинска администрация – град Етрополе бе подписан констативен акт за установяване на годността на строежа Приложение №15 по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе.
Срещата между екипите на Община Етрополе и Софийска Администрация се състоя на 4 октомври 2018 година. Официалният старт бе даден с подписването на акта за установяване на годността на строежа Приложение №15 към  чл. 7, ал. 3, т.15 за строеж „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „бл.5 и бл.6 в квартал 13“ и „бл. 23 в квартал 8/178.
Актът бе подписан от заместник-кметът на Общината инж. Стефан Борисов, от заместник-областния управител на София област г-жа Галя Георгиева и екипите на двете институции, ангажирани с изпълнението на програмата. Представители на фирмите „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД и „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, изпълняващи строителството и представители на строителния надзор от ДЗЗД „СУПЕРБИЛД“. Инвеститорският контрол по изпълнението на проекта се извърши от Община Етрополе.
След приключване на срещата заместник-кметът и заместник-областният управител посетиха вече готовите блокове.Чрез изпълнение на мерките, заложени в проекта, се осигурява съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в двете сгради, което ще доведе до гарантирано намаляване на енергопотреблението.


Дейностите, които са извършени са:
• конструктивно укрепване на сградата;
• обновяване на общите части на сградата;
• топлоизолация и подмяна на дограма;
• ремонт и подмяна на вътрешни инсталации  и връзки към системите за
топлоснабдяване в общите части;
• ремонт на електроинсталацията в общите части.


Със санирането на тези две сгради, общият им брой в Етрополе вече е осем от края на 2015 година досега. 


Текст и снимки: Общината