Поредната фирма на територията на с. Трудовец показа внимание към футболистите и ръководството на СК "Ракитин". С дарените спортни екипи БК "Горна Баня" ООД зарадва футболистите и техните ръководители. С този жест ръководството на фирмата вдъхна увереност у спортистите, че това, на което те се отдават е значимо и радва привържениците им.

Спортен клуб „Ракитин“ Трудовец, изказва сърдечната си благодарност за дарените им спортни екипи.

С разбирането, отзивчивостта и съпричастността към нуждите на новосформирания спортен клуб, БК "Горна Баня" помага за реализирането на цел и мечта – възродяване на футболния отбор на Трудовец и създаване на условия за  организиран спорт за децата.