На днешното извънредно заседание Общинският даде съгласие главният архитект на общината да одобри схема за поставяне на рекламни билбордове – 8 на брой, на Еврофутбол Лимитид в поземлени имоти – общинска собственост. Както вече сме Ви, информирали компанията ще спонсорира футболен клуб “Балкан“ със сумата от 50 000 лева.


Преди докладната да бъде подложена на гласуване, общинският съветник Дамян Маринов заяви, че не е съгласен цялата сума да бъде предоставена на футболния клуб. Той предложи да общинското ръководство договорът да бъде съставен така, че клубът да получи 50 на сто от сумата, а останалите средства да бъдат разпределени на други спортни клубове в общината. “Вече имаме и два нови футболни клуба, на които също трябва да се помогне“, каза съветникът.


Кметът Иван Гавалюгов разясни, че става дума за воля на рекламодателя, с която общината се съобразява. Той уточни още, че този рекламодател е осигурен от футболен клуб “Балкан“. Поради това не може да изисква как да бъдат разпределени тези средства. “Нямам нищо против да даваме и други рекламни места срещу финансиране на спортни и други организации“, допълни кметът. 


Иван Гавалюгов обясни още, че ще бъде подписан тристранен договор - между общината, рекламодателя и ФК “Балкан“. От своя страна клубът също ще рекламира своя спонсор.  


Йордан Йорданов изрази мнение, че трябва да се уважи волята на рекламодателя, като се предостави цялата сума на ФК “Балкан“.