Архитект Георги Джотолов, който досега заемаше временно длъжността главен архитект на община Ботевград, бе единственият кандидат за мястото. Конкурсът се проведе на 11 октомври.
Арх. Джотолов представил и защитил концепция, а след това е отговарял на въпроси на комисията. По заповед на кмета комисията се председателства от зам.-кмета Борис Борисов и в нея освен представители на общината влизат и двама архитекти.
Архитект Джотолов е 60-годишен, през последните 20 години работи и живее в София. Той е хоноруван асистент в УАСГ, към катедра „Промишлени сгради” и към катедра „Жилищни сгради”.