За днес - 18 декември, е насрочена срещата на кмета на общината Иван Гавалюгов с жители на Ботевград. Тя ще се проведе от 18 часа в залата на Исторически музей – Ботевград. Всеки, който желае, може да присъства и да зададе открито своите въпроси към общинското ръководство, да отправи препоръки да изрази мнение по тема, свързана с управлението на града.