Съветниците определиха обхват на „синя зона” в центъра на града, но не приеха предложените такси. 


ОбС - Ботевград прие и друга регулация на движението, с цел да се облекчи трафикът в централната градска част.  


В дневния ред на вчерашното заседание на Общинския съвет бе внесено предложение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград. Промените касаят правилата, контрола и цените при паркиране на автомобили в „синя зона”. Предложението на общината за проекта на решение бе: таксата за паркиране в зони за краткотрайно паркиране „синя зона” да е 1.20 лева с включено ДДС за един час престой и се заплаща предварително; автомобилът се освобождава от техническото средство за принудително задържане след заплащане на такса в размер на 30 лева, заедно с дължимата сума за всеки час за краткотрайно платено паркиране „синя зона” до края на работното време; в случаите по ал. 8 от момента на уведомяване на районното полицейско се начислява такса за отговорно пазене на преместения автомобил в размер на 50 лв., ако автомобилът бъде взет в рамките на 48 часа, заедно с дължимата сума за всеки час за краткотрайно платено паркиране „синя зона” до края на работното време. В случая на забава се начисляват 10 лв. за всеки следващи 24 часа. 


От страна на Постоянните комисии в Общинския съвет постъпиха други предложения за размера на таксите. Но всички се обединиха около предложението таксата за паркиране в „синя зона” да е 1 лев с включено ДДС за един час престой. Председателят на комисията по социална политика и здравеопазване д-р Веселка Златева направи предложение и за намаляване на другите две такси – за освобождаване на автомобила от скоба – от 30 на 20 лева; за отговорно пазене на автомобил – от 50 на 35. 


Последва дебат, но в неговия фокус не бяха направените предложения за размера на таксите, а дали трябва да се въвежда „синя зона”.  Съветниците Йордан Йорданов и Дамян Маринов предложиха да се изчака до изграждането на новите паркинги близо до центъра, за които са предвидени средства в общинския бюджет. 


В хода на заседанието, когато се разглеждаше докладната за обхвата на "синята зона" кметът потвърди, че до средата на година ще бъдат изградени два паркинги - зад бул. „България” 11 и в кв. 139 -  ул.”Георги Сава Раковски” 25 и ул. „Васил Левски” 39. „От 50 места в момента зад Китайската стена ще станат 76. Намерението и желанието ни е да приберем всички автомобили от бул. „България”, съобщи Иван Гавалюгов. 


Георги Георгиев се изказа, че „синята зона”  предоставя сигурни паркоместа за хората с пари. 


Коцо Коцев обърна внимание на съветниците, че във въпросната докладна става дума за размер на такси. Той им напомни, че в следваща докладна ще се определят места с режим на почасово платено паркиране. „Когато стигнем до там, тогава да коментираме”, допълни съветникът. Той изрази мнение, че нищо не пречи ОбС да определи размера на таксите. 


Спасен Ценов посочи, че идеята на „синята зона” не е да се изкарват пари на гърба на хората, а да се намали броят на неправилно паркираните автомобили в центъра на Ботевград. Той даде пример за въвеждане на „синя зона” в градове като Сандански, Троян и други малки градове. 


В дебата се намеси и Филип Филипов, който също напомни, че изказванията не са по същество. „Дали ще одобрим местата за паркиране – това трябва да дискутираме при разглеждането на друга докладна”, подчерта съветникът. 


Кметът Иван Гавалюгов припомни, че през 2016 год. с решение на Общинския съвет е направено допълнение в същата тази Наредба, което предвижда въвеждане на „синя зона” в Ботевград. Той се обърна към съветниците да гласуват размера на таксите, тъй като това е следваща стъпка за реализиране на идеята за въвеждане на кратковременно паркиране в централна градска част в Ботевград, където има сериозен недостиг на паркоместа. „Знаете, че няма как да се случи да се изгради паркинг за няколкостотин автомобила в центъра на Ботевград”, заяви кметът и допълни: „Когато желаещите да паркират многократно надхвърлят възможностите на съответната зона, се въвежда зона за кратковременно платено паркиране. Ние не откриваме топлата вода. Тази добра практика, както чухте, се въвежда поетапно именно за това – да се решат същите проблеми, които и ние изпитваме. И то не само в областните градове, а и в такива, които са от нашия мащаб, дори по-малки.”.


Нито проектът на решение на общината, нито постъпилите предложения от съветниците получиха необходимата подкрепа от Общинския съвет. 


Дискусията се повтори и по време на докладната за определяне на обхвата на "синята зона" – участък от бул. „България”, от пощата до хотела. Кметът обясни, че първоначалната идея - да започне от пресечката с ул. „Стамен Панчев”, не може да се осъществи, тъй като по действащия регулационен план точно в този участък е било предвидено да има автобусна спирка. Иван Гавалюгов отбеляза, че в тази зона има струпване на автомобили, включително и нерегламентирано. Той визира колоната, която се образува от аптеката при заведение „Цвет”.   


Тъй като бе поставен въпроса къде ще паркират хората, които живеят в блоковете на „Освобождение” 5 и бул. „България” №5, Спасен Ценов предложи решение – в прилежащия паркинг се прави жълта зона, в която те могат да паркират, като за целта ще им бъдат предоставен стикери от общината. Кметът прие това предложение. 


Думата поиска Коцо Коцев, който заяви, че не знае как да гласува. „Ако гласувам „за” обхвата на "синята зона", ние не определихме такси. Ако гласувам „против”, ще излезе, че не мисля в перспектива”, посочи той. Съветникът изрази недоумение  как всъщност ще действа тази „синя зона”, след като ОбС не прие предложените такси?!


„В момента голяма част от работещите в централна градска част, паркират автомобилите си сутрин в центъра и си тръгват вечерта. В същото време други граждани, които имат работа до някоя институция в центъра, няма къде да спрат. Ние виждаме една средна колона от автомобили покрай магазин „Фреш”, която създава предпоставки за произшествия”, обясни Филип Филипов.  Той добави, че рано или късно „синя зона” в Ботевград ще има, защото обстоятелствата го налагат.


 „За” въвеждане на „синя зона” гласуваха 15 съветници, 5-има бяха против, а 3-ма се въздържаха.


На вчерашното заседание ОбС прие и друга регулация на движението, с цел да се облекчи трафикът в централната градска част.  Предложението бе да се измени план от 1983 год. на транспортната схема в града, така че в участък от ул. „Княз Ал. Батенберг” – от пресечката с ул. „Славейков” до общинския паркинг, движението да стане еднопосочно. Респективно в участък от ул. „Свобода” – от общинския паркинг до ул.”Бузлуджа”, движението ще бъде двупосочно. 


Идеята е, въвеждайки еднопосочно движение, да се регулира трафикът и да се създаде възможност за нови паркоместа от лявата страна на ул. „Свобода” и от дясната страна на ул. „ Княз Ал. Батенберг” – от ул. „Славейков” до площада. Става дума за около 30-40 нови паркоместа, уточни кметът Гавалюгов.  Тази идея е съгласувана и с ръководството на полицейското управление, стана ясно по време на обсъждането.