За втори път кметът на общината Иван Гавалюгов внесе за гласуване в Общинския съвет проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда. Предложението бе включено в дневния ред на извънредна сесия на местния парламент, която се проведе вчера.  


Вниманието на съветниците обаче бе насочено само към предложените промени, които засягат правилата, контрола и цените при паркиране на автомобили в „синя зона“, а именно: таксата за паркиране в зони за краткотрайно паркиране „синя зона” да е 1.20 лева с включено ДДС за един час престой и се заплаща предварително; автомобилът се освобождава от техническото средство за принудително задържане след заплащане на такса в размер на 30 лева, заедно с дължимата сума за всеки час за краткотрайно платено паркиране „синя зона” до края на работното време; в случаите по ал. 8 от момента на уведомяване на районното полицейско се начислява такса за отговорно пазене на преместения автомобил в размер на 50 лв., ако автомобилът бъде взет в рамките на 48 часа, заедно с дължимата сума за всеки час за краткотрайно платено паркиране „синя зона” до края на работното време. В случая на забава се начисляват 10 лв. за всеки следващи 24 часа. 


Още в началото на обсъждането кметът Гавалюгов наблегна, че проектът на решение съдържа важни изменения, отнасящи се и за други разпоредби в общинската Наредба. Въпреки това дебатът се завъртя само и единствено около таксите. От името на Постоянната комисия по бюджет и финанси предложение направи Росица Милчева – таксата за едночасов престой в “синя зона“ да бъде 1 лев.; таксата за освобождаване на автомобила от скоба да стане 20 лева. 


Йордан Йорданов изрази съгласие, че “синята зона“ действително е необходима за разтоварване на трафика в центъра на града и че ако не сега, то на един по-късен етап тя ще бъде въведена. Йорданов предложи таксата са освобождаване от скоба да е 10 лв. 


Дамян Маринов попита колко ще струва на общината въвеждането на “синята зона“ в действие и по какъв начин ще става събирането на таксите. В отговор Иван Гавалюгов обясни, че дейността ще се контролира от Дирекция “Обществен ред и сигурност“, като за целта ще бъдат назначени до трима нови служители. По думи на кмета, общината има готовност до два месеца да въведе “синята зона“, след влизане на решението в сила. Според него разходите по обосяването й не са големи. “Ние изчакваме да бъдат приети таксите. След това ще предприемем конкретни действие за въвеждане на “синята зона“, добави той. 


Съветникът отправи и друго питане – какво се случва, ако собственик на автомобил не си заплати глобата за премахване на скоба в рамките на работното време на "синята зона". От своя страна кметът обясни, че автомобилът ще бъде репатриран на общински паркинг – в двора на БКС, което е предвидено в съответната Наредба като цена за престой. 


На доуточняващ въпрос на Маринов, Иван Гавалюгов отговори, че общината не разполага с репатриращ автомобил, но може да сключи договор с пътна помощ за извършване на външна услуга. 


Съветникът Филип Филипов предложи в Наредбата  да се предвиди и трета възможност за заплащане на престой в “синя зона“ – чрез издаване на талон от техническо средство. 


Кметът Гавалюгов се съгласи с предложението на Филипов.  Двете предложения за размера на таксите за “синя зона“ бяха подложени на гласуване, но нито едно не получи достатъчен брой гласове, за да бъде прието.  


Поради възникнало съмнение, че някои съветници не са разбрали, че на гласуване се подлага предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси, то бе прегласувано, но отново не бе постигнат резултат от 15 гласа “за“.


Проектът на общината за допълнение и изменение на Наредба 1 също бе гласуван два пъти, но и той не получи подкрепа. 


“Тъй като има няколко изменения в Наредбата, за мен беше редно да се гласува точка по точка или глава по глава. Едно от тези изменения се отнася за служебен абонамент, който Вие приехте преди два месеца“, отбеляза кметът Иван Гавалюгов. 


Председателят на ОбС Любомир Лилов отговори, че е “трябвало все пак някой да предложи да се гласува точка по точка“.