2 200 лева ще отпусне общината на МБАЛ Ботевград  за честване на 7 април – Световен ден на здравето, който у нас се отбелязва и като професионален празник на работещите в сферата на здравеопазването.


Първоначално предложената сума във внесената докладна бе в размер на 2 000 лева, но по предложение на съветника Филип Филипов тя бе завишена с 200 лева. Той се аргументира, че в детската ясла и към яслените групи в детските градини, които са към общината, също работят здравни специалисти, празнуващи на този ден.


Общинският съвет единодушно подкрепи така направеното предложение. Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината.