Над 90 милиона долара ще вложи американското правителство през следващите две-три години в съоръженията за съвместно ползване на територията на България, заяви заместник-посланикът на САЩ у нас Александър Караянис. Той присъства на Демонстрации на тактически действия и бойна стрелба на полигон „Ново село". Там беше и президентът на България Георги Първанов.

В момента на полигон „Ново село" има изграден временен лагер, в който са вложени над 6,5 милиона долара. Над 62 милиона долара ще бъдат вложени в постоянните съоръжения на полигона. Очаква се то да бъде изградено през следващите две години, каза заместник-посланик Караянис :

"Тези съоръжения ще са постоянни, но няма да има постоянно присъствие и разполагане на американски въоръжени сили, Те ще се разполагат временно на ротационна база, в пълна координация и съгласието на българските военни власти за участие в съвместни учения и други начинания".

Александър Караянис наблюдава демонстрации на тактически действия и бойна стрелба – част от съвместното българо-американско учение „Пантера 2008", което приключва на 30 октомври, заедно с генерал Картър Хам, командващ Сухопътните войски на САЩ и президентът на България Георги Първанов. Първанов изрази задоволство от проведеното съвместно учение и увери, че сътрудничеството ще продължи:

"Към днешна дата можем да оценим позитивно изпълнението на споразумение за военно сътрудничество за създаването и дейността на тези обекти за съвместно ползване", каза още президентът Първанов.

Следващия месец е учението на български и американски военновъздушните сили. През следващите месеци се очакват и посещения на американски военноморски съдове на пристанищата във Варна и Бургас.