За трите общини Ботевград, Правец и Етрополе ще бъдат разкрити общо 100 работни места по аварийни дейности при зимни условия. „Заявиките за необходимата работна ръка са направени от кметовете на населените места. От наша страна е направено всичко възможно да бъдат удовлетворени исканията им” – заяви Владимир Атанасов – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.
Хората, които ще бъдат ангажирани с поддържането на тротоари, детски площадки, паркове и др. общински обекти през зимния период, са регистрирани като безработни. Те нямат образование и придобита професия – допълни Атанасов.