Земеделската кооперация все още не е реализирала реколтата си. Причината е, че купувачите предлагат цени под себестойността на продукцията – каза председателят на “Единство” Сиемон Колчаков. В момента кооперацията държи на скалад 590 т пшеница, 280 т овес, 116 т тритикале и 96 тона ечемик. “Няма да продаваме, докато не получим предложения за по-високи изкупни цени” – категоричен е Колчаков.

През есенната сеитба кооперацията е засяла 2 870 декара с пшеница и в момнета се подготвя за пролетната. Рентата на членовете-кооператори, които наброяват 2 660 човека, е раздадена. Тази година хората получиха по 25 кг жито на декар - съобщи председателят на земеделската организация в Ботевград.