Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
8 новини с етикет: свободно работно място

Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване по трудов договор за длъжността „Психолог” в звено „Център за социална рехабилитация и интеграция“ Изисквания за заемане на длъжността „Психолог”: 1. Образование - висше, специалност ..

Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно-техническо  2. Професионален опит: не се изисква  3. Професионално направление: Строителство,..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Образование” Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт  „Образование”: 1. Да притежават минимална..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител”. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Публичен изпълнител”: 1. Да притежават минимална образователна..

Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: средно-техническо  Професионален опит: не се изисква  Професионално направление: „Строителство,..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач, хигиенист” Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование - средно 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква Кандидатите трябва да представят следните..

Община Ботевград, на основание чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител, обявява свободно работно място по служебно правоотношение  за длъжността „Вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит“. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Да отговарят на..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността "Главен експерт Контрол по строителството и оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на строежи” Изисквания  за заемане на длъжността са следните: 1. Образование - висше техническо,..