Новата сграда на Международното висше бизнес училище , която се намира в София, е номинирана за престижната архитектурна награда Сграда на годината.
„Това е един проект с кауза, реализиран от екип професионалисти, отдадени на детайла.
Това е една сграда за висше учебно заведение, каквато не е строена през последните 25 години в София.”- се казва в мотивите на  организаторите на конкурса.
Архитектурният продукт създаден от  три екипа професионалисти, всеки изявен специалист в своята област: фасади и обща архитектура – „ЛП Арх“, – арх. Атанас Панови, арх. Лорита Панова, арх. Ивайло Игнатов ; интериор – Hoek & de Wit Architecten, Ernst Hoek (Холандия) и работно проектиране - „МАРКАН ПРОЕКТ“, арх. Деян Барански.

Проектът е предизвикателство и поради сложната си много функционалност. На практика той съдържа две самостоятелни сгради, обвързани по много начини с идеята всяка да стане по-ефективна чрез синергията на два допълващи се бизнес модела. Академичната сграда съдържа 16 лекционни зали, екипирани със съвременна дидактическа техника -  проектори, управляемо LED осветление, щори за контрол на естествената осветеност и скретч бели стени за директно писане върху тях. За по-ярките лектори и масови събития, академичната сграда разполага с аула магна за 360 човека. Тя е екипирана с модерна цифрова аудио система, голям екран, преместваеми стени за динамично формиране на пространството, камера за видео стрийминг на живи предавания.
В сграда има двуетажна библиотека с допълнителен склад за книги; книжарница; копирен център; кафене; централна администрация; студентски съвет с уютен английски двор.
Друга основна част е учебния хотел – на пръв поглед самостоятелна сграда със свой собствен живот, но на практика с функционално надграждаща и допълваща роля. Кухнята на хотела е технологично оразмерена не съгласно потребностите на самостоятелен хотел, а предвижда провеждането на кулинарни  занятия и практики. Първият хотелски етаж също вплита в себе си обичайното за градски бизнес хотел и обучителната среда. Около централно разположеният бар са компактно организирани отворено офис пространство, учебна зала и специализирано помещение за провеждане на  обучения и сертификационни курсове в областта на сомелиерството.
 Основополагащата идея и технологичен замисъл на целият проект е обучаваните да се учат работейки в модерна и реално функционираща среда, а след края на занятията да е лесно достъпно и всичко останало .