Община Етрополе предприе спешни мерки за ограничаване и спиране на свободно движещи се безстопанствени селскостопански животни по пътната мрежа, паркове и градинки.
Безстопанствените животни се прибират  в Общинския капан и ако нямат ветеринарномедицинска регистрация, Общината уведомява Българската агенция по безопасност на храните.
Изпратени са 85 бр. уведомителни писма до собствениците на селскостопански животни за стриктно спазване разпоредбите  на Наредба №15 на Общински съвет – Етрополе.
Нарушителите ще бъдат санкционирани.
 
 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ