Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
299 новини с етикет: ОбС

ОбС не стигна до решение за промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. На редовното заседание в четвъртък бяха внесени две докладни за промени в Наредбата, но до решение така и не се стигна, тъй като нито една от тях не събра необходимия брой гласове. И..

Любомир Лилов от ОББО и Цанко Цанов от ГЕРБ бяха избрани за заместник председатели на Общински съвет – Ботевград. Предложенията бяха направени съответно от Йорданка Лалчева и Цветан Цолов. Преди това Йордан Йорданов предложи да бъдат избрани трима заместник председатели на ОбС, но след като..

Три докладни за отпускане на средства са включени в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което е насрочено за 28 април от 9 часа. В едната, внесена по искане на настоятелството на читалище „Христо Ботев” – Ботевград, общинското ръководство предлага да бъдат отпуснати 1000..

За днес бе насрочено заседание на Общински съвет – Ботевград, на което трябваше да бъдат подложени на гласуване докладните, за които не стигна времето на редовната сесия на 31 март. Заседанието обаче не се проведе, тъй като председателят на местния парламент Мартин Тинчев отсъстваше..

С 24 гласа „за” Общинският съвет подкрепи докладната за промяна на Интегрирания план за развитие на Община Ботевград 2014 – 2020 год. В него ще бъдат включени сградите, за които общинската администрация е подготвила проектни предложения по процедура „Енергийна ефективност в..

Главният счетоводител на МБАЛ - Ботевград Григорий Гешев не присъства на днешното извънредно заседание на ОбС, когато на дневен ред се разглеждаше докладна с изключителна важност за здравното заведение. Непосредствено преди да започне заседанието Гешев е видян да „циркулира” в района..

Общинското ръководство отново предлага на ОбС да се внесе искане в Съвета на директорите на „Балкангаз” АД за свикване на извънредно Общо събрание за промени в числеността и състава на Съвета на директорите, както и за промени в Устава на акционерното дружество. В проекта за решение се..

На извънредното заседание на ОбС в четвъртък бяха внесени предложения за  промени в Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества. Първото предложение за изменение бе направено от Постоянната комисия по местно..

Отчетът за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2014 год. и отчетът за извънбюджетните сметки на община Ботевград предизвикаха основателни въпроси и размяна на остри реплики на заседанието на Общинския съвет, което се проведе на 29 декември. Зам.-кметът Борис Борисов, който отговаря..

Общинският съвет взе решение да бъдат отпуснати по 2000 лева за лечение на 33-годишния Васил Петков, който е болен от левкемия и се нуждае от спешна трансплантация на костен мозък в чужбина, и на 39-годишната Соня Николова, която също страда от злокачествено заболяване – карцинома..