Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
300 новини с етикет: ОбС

За пореден път докладните, внесени от опозицията в ОбС – за разпределение на ефирното време, за което заплаща общината, и за промени в правилника на местния парламент, отпаднаха от дневния ред на днешното заседание със 17 гласа „за”, 7 „против” и 1 „въздържал..

Трите докладни, внесени от опозицията в ОбС, отпаднаха от дневния ред на днешното редовно заседание. Маргарита Кирова предложи от дневния ред да бъде изтеглена докладната за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС Йорданка Лалчева. Тя заяви, че прави това предложение от името..

На редовното заседание на ОбС, което се проведе на 27 февруари, съветниците адв. Христо Якимов, д-р Марияна Горгачева, д-р Веселка Златева, инж. Филип Филипов, Иван Гавалюгов, Яница Иванова, инж. Цветелин Цветков, Цветан Цолов и Цветан Миньовски внесоха предложение за разпределение на ефирното..

Общинският съвет прие предложението за създаване на Общинско предприятие „Балкан”, което да стопанисва пет имота – общинска собственост: зала „Балкан”, учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан”, учебен спортно-тренировъчен център „Васил..

Както вече Ви информирахме, две точки бяха включени в дневния ред на днешното извънредно заседание на ОбС – отмяна на решение за стопанисване на пет спортни имота – общинска собственост, от Спортно дружество „Балкан” и създаване на общинско предприятие с името..

Извънредно заседание на Общинския съвет е насрочено за днес от 17.30 часа в заседателната зала на партерния етаж в общината. В дневния ред са включени две точки за обсъждане и гласуване: Отмяна на Решение №65/27февруари 2014 год., с което на Спортно дружество „Балкан” се предоставят за..

Отчет за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2013 година бе внесен за обсъждане и гласуване на вчерашното заседание. Съветникът Иван Гавалюгов заяви, че изразява несъгласие със становището на председателя на ОбС Йорданка Лалчева за добрата атмосфера в ОбС и добрата координация между..

Кметът Георги Георгиев е внесъл докладна в ОбС, в която предлага заплатата му да бъде увеличена на 2400 лева, а кметовете на петте големи села да получават по 1100 лева, считано от 1 януари 2014 год. „На основание параграф 7 от ПЗР на Постановление на Министерски съвет №3/15.01.2014 год. за..

Считано от 1 февруари в Община Ботевград ще бъде разкрита една щатна бройка за главен експерт „Администрация и информационно осигуряване”. Длъжността ще бъде на пряко подчинение на кмета. Предложението беше направено от Георги Георгиев и подкрепено от Общинския съвет на вчерашно..

Група общински съветници настояват за предсрочното прекратяване на правомощията на Йорданка Лачева като председател на ОбС – Ботевград. В тази връзка те внесоха днес искане, адресирано до председателя на местния парламент. Публикуваме  пълния текст на искането: ИСКАНЕ От група..