Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
303 новини с етикет: ОбС

Петя Кочкова остава независим общински съветник, след като бе изключена от групата на БСП в Общинския съвет. От днес нейното място вече е в центъра – до Николай Димитров – съветник от партия „Движение за социален хуманизъм”. На днешното заседание съветниците от БСП внесоха..

Със 17 гласа „за”, 7 „против” и 1 „въздържал се” Общинският съвет потвърди като правилни действията на управителя д-р Филип Филев, „който в периода, в който е стопанисвал седеметажната масивна сграда /бивш стационар/, съгласно Решение 201 от 26.06.2008 год...

Отчетът за работата на РУП – Ботевград бе приет от ОбС с 27 гласа „за”. По предложение на кмета Георги Георгиев местният парламент взе решение да предложи на Министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев „да доокомплектова РУП – Ботевград с необходимия брой полицейски..

За пореден път докладните, внесени от опозицията в ОбС – за разпределение на ефирното време, за което заплаща общината, и за промени в правилника на местния парламент, отпаднаха от дневния ред на днешното заседание със 17 гласа „за”, 7 „против” и 1 „въздържал..

Трите докладни, внесени от опозицията в ОбС, отпаднаха от дневния ред на днешното редовно заседание. Маргарита Кирова предложи от дневния ред да бъде изтеглена докладната за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС Йорданка Лалчева. Тя заяви, че прави това предложение от името..

На редовното заседание на ОбС, което се проведе на 27 февруари, съветниците адв. Христо Якимов, д-р Марияна Горгачева, д-р Веселка Златева, инж. Филип Филипов, Иван Гавалюгов, Яница Иванова, инж. Цветелин Цветков, Цветан Цолов и Цветан Миньовски внесоха предложение за разпределение на ефирното..

Общинският съвет прие предложението за създаване на Общинско предприятие „Балкан”, което да стопанисва пет имота – общинска собственост: зала „Балкан”, учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан”, учебен спортно-тренировъчен център „Васил..

Както вече Ви информирахме, две точки бяха включени в дневния ред на днешното извънредно заседание на ОбС – отмяна на решение за стопанисване на пет спортни имота – общинска собственост, от Спортно дружество „Балкан” и създаване на общинско предприятие с името..

Извънредно заседание на Общинския съвет е насрочено за днес от 17.30 часа в заседателната зала на партерния етаж в общината. В дневния ред са включени две точки за обсъждане и гласуване: Отмяна на Решение №65/27февруари 2014 год., с което на Спортно дружество „Балкан” се предоставят за..

Отчет за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2013 година бе внесен за обсъждане и гласуване на вчерашното заседание. Съветникът Иван Гавалюгов заяви, че изразява несъгласие със становището на председателя на ОбС Йорданка Лалчева за добрата атмосфера в ОбС и добрата координация между..