Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
259 новини с етикет: Община Ботевград

Нов общ устройствен план (ОУП), съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, ще бъде изработен до края на тази година. Такъв ще бъде разработен за територията на цялата община, всички населени места и землищата им. „Предстои обявяването на тръжната..

Проектобюджетът на Община Ботевград за 2017 г. е публикуван на сайта http://botevgrad.bg/. В него предвидените приходи от местни дейности са в размер на 7 131 150 лева. Подробности за приходната и разходната част на проектобюджета -..

На официална церемония в многофункционалната спортна зала „Арена Ботевград“ тази вечер бяха наградени най-добрите спортисти и треньори от Община Ботевград за изминалата 2016 година. На церемонията присъстваха кметът на общината Иван Гавалюгов, общински съветници, Михаил Михайлов -..

На встъпителна пресконференция, която се състоя днес в зала „Арена Ботевград”, бе представен проекта „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, финансират от програмата за..

Община Ботевград на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, приета с Решение № 35/25.02.2016г. на Общински съвет - Ботевград, във връзка с Решение № 286/..

На официална церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха връчени първите договори за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП  България – Сърбия 2014-2020 г. Общо 37 договора за над 17 млн. евро получиха..

Община Ботевград, на основание чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител, обявява свободно работно място по служебно правоотношение  за длъжността „Вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит“. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Да отговарят на..

В рамките на последните 11 месеца Община Ботевград е спечелила европроекти за над 10 000 000 лева.  Част от средствата са осигурени по ОП „Региони в растеж” за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в:  многофамилни жилищни сгради -  бул. „Трети март”..

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в..

От 22:10 ч. на 20.10.2016 г. „Балкангаз 2000“ АД започнa възстановяване на газоподаването за потребителите в община Ботевград след получаване на оперативно уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Възстановяването ще се извърши поетапно, със спазване на всички мерки по охрана..