Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
356 новини с етикет: Общински съвет

Общинският съвет ще проведе Осмото си редовно заседание на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа  в залата на Общинска администрация-втори етаж ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник – Решение №172/17.08.2018 г. на Общинска избирателна комисия..

На вчерашното редовно заседание Общинският съвет подкрепи докладната на общинското ръководство да бъдат направени промени в програмата за финансиране на капиталови разходи през настоящата година. Кметът Иван Гавалюгов обясни, че обжалването на обществената поръчка за реконструкция на градския парк..

На 26.07.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе седмото редовно заседание на Общински съвет - Етрополе  ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:1. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №1/25.01.2018 г., Протокол №1 на Общинския съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение..

На 27.06.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа  в залата на Общинска администрация-втори етаж ще се проведе шестото редовно заседание на Общинския съвет. ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Предложение относно: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник Докл.:..

Общинският съвет ще проведе Пeтото си редовно заседание  на 25.05.2018 г. /петък/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Предложение относно:  Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2017 г. на Общинския план за..

На 10 май от 17 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Ботевград. Дневният ред на сесията е от две точки. Първата касае подписката на Сдружение „За чиста вода” за провеждане на местен референдум. В докладната се посочва, че в законовия срок няма постъпил..

Както вече бяхме съобщили, вчера,  26 април 2018 г., Общинският съвет проведе своето четвърто редовно заседание с  предварително обявен дневен ред от 18 точки. Промени нямаше. Присъстваха 16 общински съветника, като Васил Стоев отсъстваше по уважителни причини.Материалите докладва кметът..

В Общинския съвет е постъпила докладна записка, в която общинското ръководство предлага да бъдат отпуснати 25 500 лева от собствени средства на общината за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект на двуетажен паркинг зад съдебната палата в Ботевград. Обектът ще бъде с..

Общинското ръководство е внесло докладна в местния парламент за отпускане на 93 630 лева за ремонтни дейности в три учебни завадения.  72 330 лева от общата сума са за ремонт на покрив и фасада на ОУ „Н. Й. Вапцаров” /сградата на прогимназиален етап/, 8 950 лева са за ремонт на..

Общински съвет - Ботевград ще заседава извънредно на 18 април /сряда/ от 17 часа. В дневния ред на сесията са включени десет докладни.  В първата докладна записка общината иска съгласието на местния парламент за кандидатстване с проект  „Подготвени заедно за бедствия и..