Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
156 новини с етикет: Отчет

3а периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Общинско предприятие „Боженишки Урвич“ е осигурявало на граждани условия за отдих, празнуване на юбилеи, тържества, родови срещи, провеждане на спортни лагери, пленер на изкуствата, делови срещи. През отчетния период е монтирана хидрофорна..

На 25 май Общинският съвет проведе петото редовно. Промени в дневния ред не бяха направени, а от заседанието отсъстваше Васил Стоев. Качваме отчета за работата на Общинския съвет за времето от 01.07.2017 до 31.12.2017 г.:Настоящият отчет е подготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за..

С 14 гласа „за и 7 „въздържал се” Общинският съвет прие отчета за дейността на ОП БКС за 2017 год. Преди да се пристъпи към гласуване, съветници изказаха мнения за работата на общинското предприятие и зададоха въпроси към неговия директор. Цонка Докова попита дали в задълженията..

Годишният доклад на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци за 2017 год. е приет от Регионалната инспекция по околната среда и водите без забележки. Това се посочва в отчета на Регионалното депо, обслужващо общините Ботевград, Правец и Етрополе, внесен за обсъждане в Общинския съвет.  В..

Още в началото на обсъждането на докладната с предложение за освобождаване на управителя на МБАЛ Ботевград д-р Красимир Кушев, кметът подчерта, че това е най-важната докладна, включена в дневния ред на днешното редовно заседание на ОбС. Той обясни, че предложението му е продиктувано от две основни..

Задълженията на МБАЛ Ботевград към 31 януари 2017 възлизат на 445 186 лева. В сравнение с 2016 те са нараснали с 246 485 лв.  Получените приходи за дейността са в размер на 3 100 987 лева, с близо 100 000 лева по-малко в сравнение за същия период на предходната 2016 година. Извършените разходи..

Вчера публикувахме материал за направен от кмета на Общината ни Димитър Димитров отчет за 2017 година. Сега качваме целия отчет. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,С настоящия отчет желая да ви запозная с работата на Община Етрополе през 2017 година, положените усилия и постигнати резултати по..

На официалната интернет страница на Община Ботевград - www.botevgrad.bg, е публикуван отчет на кмета Иван Гавалюгов за отминаващата 2017 година. В обръщението му към жителите на общината се казва: УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През периода на втората година от управлението на мандат 2015 - 2019..

На среща с жители на Ботевград, която се проведе вчера, кметът Иван Гавалюгов представи в синтезиран вид информация за изпълнените обекти и дейности през 2017 год. на територията на града, както и вложените средства за тяхната реализация – около 1 700 000 лева, разпределени за: -Ремонт на..

Община Ботевград е вложила около 365 000 лева за основни и текущи ремонти във Врачеш през настоящата година, като в тази сума не са включени средствата за социални дейности. През идната за селото са предвидени около 470 000 лева. Това съобщи кметът на общината Иван Гавалюгов на среща с жителите на..