Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
158 новини с етикет: Отчет

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТАНА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕИ НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 12.11.2015 – 30.06.2016 г. С Решение № 145 от 26.10.2015 г. Общинската избирателна комисия обявява избраните 17  общински съветници в Общинския съвет - Етрополе:  от Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ – 8..

От тази сутрин започна почистване на обраслия път Новачене – Боженица. Работници на общинско предприятие БКС отстраняват храсти, клони и треви покрай пътното платно. В момента почистването се извършва с техника, която общината е наела от частна фирма. След приключване на процедурата по..

Преди създаване на ОП БКС общината е плащала месечно по 36 000 лв. /с ДДС/ на  частната софийска фирма „Еко Ес Мениджмънт” по договор за извършване на услугата „сметосъбиране и сметоизвозвозване” в Ботевград. След създаване на ОП БКС разходите за същата дейност са..

Отчетът за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2014 год. и отчетът за извънбюджетните сметки на община Ботевград предизвикаха основателни въпроси и размяна на остри реплики на заседанието на Общинския съвет, което се проведе на 29 декември. Зам.-кметът Борис Борисов, който отговаря..

На извънредна сесия вчера бе обсъден отчет за дейността на общинска фирма „ВиК Бебреш” в периода 1 януари – 31 октомври 2015 год. Разискването премина в спокойно обстановка. Размяна на реплики имаше, но може да се каже, че добрият тон бе спазен. Дори кметът Иван Гавалюгов подаде..

За периода януари-октомври 2015-та общинската фирма е реализирала загуба от 286 000 лева.   Управителят на ВиК „Бебреш” Радослав Наков е представил на вниманието на председателя на ОбС - Ботевград и на  общинското ръководство финансов отчет на дружеството за периода 1..

Снощи, на 23 октомври т.г., Регионалният клуб „Традиция” се отчете за едногодишната си дейност.Преди да започне разглеждане на представените в предварително обявения дневен ред документи, 8 от членовете: Пламен Петков, Иван Пантев, Марин Начев, Николай Пенчев, Маргарита Цанова, Бистра..

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Настоящият Общински съвет е свикан на 01.11.2011 година от г-н Красимир Живков - Областен управител на Софийска област.В състава му влизат 17 общински съветници от 3 политически партии. От..

На своето последно за този мандат редовно заседание, което е насрочено за утре от 9 часа, Общински съвет – Ботевград ще обсъжда и гласува отчет за работата си от началото на 2015-та година. Отчетът е изготвен и внесен от председателя на местния парламент Йорданка Лалчева.   На пръв..

Отчетът на регионалното депо за твърди битови отпадъци бе приет на вчерашното редовно заседание на ОбС с 23 гласа „за” и 2 „въздържал се”.  В хода на обсъждането съветникът Иван Гавалюгов постави въпроси, свързани с разхода на гориво. Той насочи внимание към..