Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
73 новини с етикет: РЕШЕНИЯ

На проведеното на 26 октомври Четиринадесето редовно заседание на Общинския съвет присъстваха всички общински съветни.Към предварително утвърдения дневен ред съветниците приеха предложението на кмета Димитър Димитров за включване на допълнителна точка: Относно кандидатстване за финансово..

Последното, девето, редовно заседание на Общинския съвет премина при спокойна делова обстановка. От заседанието отсъстваха Георги Георгиев и Владимир Александров.Промени в предварително обявения дневен ред нямаше. Проектите за решения докладваше кметът Димитър Димитров.Някакви особени промени в..

Проведеното преди два дни осмо, редовно заседание на Обшинския съвет премина при спокойна, делова обстановка. „Тайната” се крие в предварителната прецизна работа на комисиите, които излизат на сесията със съответните становища по предложените в дневния ред въпроси. Присъстваха 16..

Свиканата за днес от група общински съветници извънредна сесия на местния парламент не се състоя поради липса на кворум. Присъстваха 14 съветници – 8 от групата на МК ГДБОП, 3-ма от БСП и 3-ма от ГЕРБ - Еленко Иванов,  Филип Филипов и Цветан Цолов.  „Очевидно стремежът е..

Група общински съветници, представляващи повече от една трета от общия брой на съветниците в местния парламент,  депозираха искане за свикване на извънредно заседание. Това действие се предприема поради това, че кметът на общината върна като незаконосъобразно решение №117 от 9 май 2017 год. за..

На 06.01.2017 година се проведе първото, извънредно заседание на Общинския съвет - Етрополе. От заседанието отсъстваха Георги Георгиев, Владимир Александров и Боряна Керемидска. Към дневния ред беше добавена една допълнителна точка.С 14 гласа „за” бе прието допълване на Решение №..

Към предложения на вчерашното, 25.10.2016 година, петнадесето редовно заседание на Общинския съвет дневен ред, беше прибавена една допълнителна точка: ново обсъждане на Решение №180 от 29.09.2016 година на Общински съвет - Етрополе, относно допускане изменение на подробния устройствен план на с...

На днавадесетото редовно заседание на Обинския съвет присъстваха 14 съветника, като Васил Георгиев, Владимир Александров и Петко Петков отсъстваха по уважитени причини.Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Имаше промени в предварително обявевия дневен ред. Като първа точка стана питането от..

На вчерашното, от 27 юни, редовно заседание присъстваха всички общински съветници. По предложение на председателя Марин Маринов отпадна т. 14. Останалите материали докладва кметът Димитър Димитров. • Съветниците одобриха и приеха годишния доклад за наблюдение изпълнениетоза 2015 г. на..

На извънредната сесия, която се проведе вчера /14 юни/ , Общински съвет Ботевград подкрепи предложенията на общинското ръководство, като даде съгласие за: Предприемане на действия за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Реконструкция на водопроводна мрежа..