Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
71 новини с етикет: РЕШЕНИЯ

Етрополе, 29 септември /вторник/ 2015 г. Общинският съвет се събра в 14:00 ч. на последното си за този мандат 11-то редовно заседание. Присъстваха 15 общински съветници, като Боряна Керемидска и Владимир Александров отсъстваха по уважителни причини.Към предварително обявения дневен ред, по..

Поредните няколко решения на местния общински съвет бяха върнати със заповед на Областния управител Росица Иванова. Правният отдел на областната администрация е констатирал наличието на допуснати съществени материалноправни нарушения при тяхното приемане от ОбС Ботевград. Първото стопирано решение..

На проведената на 16 февруари т.г. сесия на Общинския съвет бяха поставени за разглеждане 6 точки. Промени в дневния ред нямаше. В обсъждането участваха всичките 17 общински съветника. Материалите докладва кметът инж. Богомил Георгиев.  • Предложението относно увеличаване капитала на МБАЛ..

По т.1 бе взето единодушно следното РЕШЕНИЕ: На основание чл. 28 ал.3 от Устава на БФБаскетбол УС приема за нови членове на БФБаскетбол следните БК: 1. БК Узунбаскет, Председател Васил Стоянов Узунов 2. БК Черноморец 2014, Председател Жанета Иванова Жельова-Костова По т.2 бе взето следното..

Близо два часа отне на съветниците вчера за обсъждане на първите две точки от дневния ред.Петото редовно заседание на Общинския съвет, което се проведе от 14:00 часа на 27 май, започна с отсъствието само на един съветник-Мирослав Стефанов. Към предварително обявения дневен ред отпаднаха три..

Вчерашната извънредна сесия на Общинския съвет започна под председателството на най-възрастния общински съветник Марин Димитров. Това се е наложило заради отсъствието по болест на председателя Христо Андреев.На сесията го нямаше и кметът инж. Богомил Георгиев, също по здравословни причини...

Съветниците приеха Информация за готовността на учебните заведения през новата учебна 2013-2014 година. В нея се посочва, че общият брой на учениците в началото на годината е 3627 /2707 – в общинските училища и 920 – в държавните ПГТМ „Христо Ботев” и ТПГ „Стамен..

 На свое редовно заседание днес Управителният съвет на БФБаскетбол прие Наредбите за 72-рото Държавно първенство за мъже Национална баскетболна лига, както и правилниците за провеждане на шампионатите при подрастващите и А групите при мъжете и жените. В наредбата на НБЛ бяха утвърдени някои..

На днешната редовна сесия Общинският съвет актуализира цените на 38 незастроени имота, актувани с актове за частна общинска собственост. Те ще бъдат предложени за продажба на търгове с тайно наддаване. Определената пазарна справедлива стойност на един квадратен метър площ е 50 лева. Имотите се..

Община Ботевград ще кандидатства с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете". Реализирането на проекта ще даде възможност за осигуряване на социални услуги в двата центъра за настаняване от семеен тип, които се..