Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
79 новини с етикет: РЕШЕНИЯ

Група общински съветници, представляващи повече от една трета от общия брой на съветниците в местния парламент,  депозираха искане за свикване на извънредно заседание. Това действие се предприема поради това, че кметът на общината върна като незаконосъобразно решение №117 от 9 май 2017 год. за..

На 06.01.2017 година се проведе първото, извънредно заседание на Общинския съвет - Етрополе. От заседанието отсъстваха Георги Георгиев, Владимир Александров и Боряна Керемидска. Към дневния ред беше добавена една допълнителна точка.С 14 гласа „за” бе прието допълване на Решение №..

Към предложения на вчерашното, 25.10.2016 година, петнадесето редовно заседание на Общинския съвет дневен ред, беше прибавена една допълнителна точка: ново обсъждане на Решение №180 от 29.09.2016 година на Общински съвет - Етрополе, относно допускане изменение на подробния устройствен план на с...

На днавадесетото редовно заседание на Обинския съвет присъстваха 14 съветника, като Васил Георгиев, Владимир Александров и Петко Петков отсъстваха по уважитени причини.Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Имаше промени в предварително обявевия дневен ред. Като първа точка стана питането от..

На вчерашното, от 27 юни, редовно заседание присъстваха всички общински съветници. По предложение на председателя Марин Маринов отпадна т. 14. Останалите материали докладва кметът Димитър Димитров. • Съветниците одобриха и приеха годишния доклад за наблюдение изпълнениетоза 2015 г. на..

На извънредната сесия, която се проведе вчера /14 юни/ , Общински съвет Ботевград подкрепи предложенията на общинското ръководство, като даде съгласие за: Предприемане на действия за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Реконструкция на водопроводна мрежа..

От 17:00 часа снощи, 26.01.2016 г., в заседателната зала на Общинска администрация беше редовното 5-то заседание на Общинския съвет.Присъстваха всичките 17 съветника. Документите докладва кметът Димитър Димитров и председателят Марин Маринов. Към предварително зададените за обсъждане 19 точки, по..

От 16:00 часа вчера, 22.12.2015 г., беше Четвъртото редовно заседание на Общинския съвет. Присъстваха 16 общински съветника, защото го нямаше Цветолюб Пенчев.По предварително раздадения дневен ред нямаше промени. Не остана нито една от точките без съответното решение. Според характера на..

Етрополе, 29 септември /вторник/ 2015 г. Общинският съвет се събра в 14:00 ч. на последното си за този мандат 11-то редовно заседание. Присъстваха 15 общински съветници, като Боряна Керемидска и Владимир Александров отсъстваха по уважителни причини.Към предварително обявения дневен ред, по..

Поредните няколко решения на местния общински съвет бяха върнати със заповед на Областния управител Росица Иванова. Правният отдел на областната администрация е констатирал наличието на допуснати съществени материалноправни нарушения при тяхното приемане от ОбС Ботевград. Първото стопирано решение..