Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
74 новини с етикет: РЕШЕНИЯ

Съветниците дадоха съгласие да се изгради МВЕЦ до река Рударка в Рашково. Към внесената докладна бе приложено писмо от кметския наместник Кирил Павлов, в което се казва, че жителите на селото са дали съгласие за реализиране на проекта при условие, че инвеститорите ще захранят с вода бившата база на..

Фирма „Биономикс” ще стопанисва открития плувен комплекс в Ботевград и през следващите три години. Срещу предложението за анексиране на договора гласува съветникът Христо Якимов. „Смятам, че общината трябва да проведе нов търг, на който да постигне по-изгодна наемна цена”,..

Закрива се училището в Брусен – Георги Христов Билев с почетен знак на Общината – Наша делегация заминава за гр. Можайск, РусияСъстоялата се на 10 май т.г. сесия на Общинския съвет започна работата при пълен състав. Към обявените предварително 18 точки бяха прибавени още  две..

В края на миналия месец се проведе 10-то редовно заседание на Общинския съвет с участието на 16 общински съветника.Бяха направени незначителни промени към предварително обявените 24 точки за разглеждане: изтеглено беше едно от предложенията за решение по подадените жалби на граждани за отпускане на..

50 на сто от таксата за детски градини и ясли ще заплащат родителите на възраст до 30 години с две деца, сключен граждански брак, с общ доход 500 лева. Предложението на д-р Веселка Златева да се увеличи възрастовата граница от 30 на 35 години не бе прието. Родителите, които отговарят на условията,..

На редовната сесия на ОбС, която се проведе днес, съветниците подкрепиха няколко предложения за отпускане на средства. Гласувани бяха 18 000 лева за ремонт на малкия салон на читалище „Христо Ботев”, който вече е извършен. За ремонт на покрива над сцената в големия салон ще бъдат..

Нямаше промени по предварително обявения дневен ред от 12 точки за сесията на Общинския съвет от 29 ноември т.г.След разисквания по някои от тях, съветниците одобриха направените предложения за решения.• Една от най-разискваната беше първа точка, касаещи изменения и допълнения по Наредба № 1..

Последната 12-та редовна сесия на Общинския съвет, която се проведе на 11 октомври в ритуалната зала в НЧ „Тодор Пеев-1871” прибави към одобрения предварителен дневен ред още една точка – Отпускане на парични помощи на нуждаещи се жители на Общината.В дневния ред преобладаваха..

От предварително обявения дневен ред от 21 точки, които трябваше да се разглеждат на последената, септемврийска сесия на Общинския съвет, отпадна предложението относно кандидатстването на Община Етрополе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година.По всички..

В последния работен ден на миналата седмица се проведе 8-то редовно заседание за 2011 гадина на Общинския съвет в Етрополе. Към предварително обявения дневен ред бяха направени частични изменения.Отпадна разглеждането на първа точка, за междинната оценка на Общинския план за развитие на общината за..