Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
79 новини с етикет: РЕШЕНИЯ

На проведената на 28 април сесия на Общинския съвет имаше промени в първоначално обявения дневен ред. Отпаднаха точка 9 "Предложение относно преразпределение на капитала на „МБАЛ-Етрополе”ЕООД и „Медицински център І-Етрополе”ЕООД" и 10-та точка "Предложение..

За периода ноември 2007 – октомври 2008 год. общинските съветници са заседавали 24 пъти. От проведените сесия е учредителна, 12 са редовни, а броят на извънредните е 11. Общият брой на взетите решения за отчетния период е 422. От тях 117 са за отпускане на средства, 104 - за придобиване,..

На 29.10.2008 г., сряда от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе 16-та редовна сесия на Етрополския Общинския съвет.Този път дневният ред е от 13 точки и включва /цитирам дословно/:• Предложение относно приемане на Наредба № 19 за притежаване и отглеждане..

В дневния ред на редовното заседание на ОбС са включени докладни за отпускане на средства за: ремонтни дейности на детски градини; ремонт на сградата на кметство Новачане; изграждане и монтиране на паметни плочи в Скравена и Новачане;  провеждане на възпоменателен митинг със заря във всички..

Днес се провежда последното за това лято заседание на ОбС.  Местните депутати ще обсъдят и гласуват Програма за закрила на детето, Наредба за разпореждане с общинско имущество, отчет за дейността на дирекция “Социално подпомагане” за първите шест месеца на годината. В дневния ред..

През първите шест месеца на настоящата година местните депутати са приели 229 решения. 60 от тях са за придобиване, разпореждане и стопанисване на общинско имущество, 57 са за разпределение на финансови средства, 24 – за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с..

Кметът на община Ботевград Георги Георгиев одобрява работата на общинския съвет през първото шестмесечие на тази година. “Съветниците винаги се обединяват, когато се внасят предложения в интерес на хората от общината. Тогава те загърбват всякакви политически разногласия и взимат..

На днешното заседание на ОбС кметът Георги Георгиев внесе докладна за премахване на едноетажната масивна сграда и металните постройки в Руския пазар. Той се мотивира, че това се налага с цел бъдещите инвестиционни намерения на общината. По отправеното предложението първа взе отношение..

Такова е решението на сесията на Общинския съвет, състояла се на 18 април. Дългоочакваната структура на общинската администрация предвижда кметът да има двама заместници. Ще работят четири отдела със съответни дирекции. Кметът ще определя състава им и броя на щатовете. Общият брой на общинската..

« предишна345678следваща »