Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
41 новини с етикет: обществено обсъждане

Община Ботевград съобщава, че на 27.06.2018 г. от 18:00 часа в зала 14, първи етаж в сградата на общината, ще се проведе обществено обсъждане, във връзка с определяне на терен за изграждане на нов гробищен парк на гр. Ботевград, находящ се в местност „Бърцето”, южна посока от..

На 3 май 2018 г. (четвъртък) ще се състои обществено обсъждане на идейния проект за изграждане на ново площадно пространство във Врачеш, съобщиха от кметството. Срещата ще се проведе в салона на НЧ „Събуждане 1895“ в 17:30 часа. Заинтересованите жителите на населеното място ще имат..

Община Ботевград на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 62а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ предлага на обществено обсъждане намеренията си за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват на УПИ І-Градски парк,..

Общественото обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград се проведе вчера от 18 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Присъстваха неколцина граждани и..

Уважаеми граждани на община Ботевград,Община Ботевград, Инициативен комитет и фондация „Съвременност“ стартират поредица от срещи за обсъждане идеята, проекти на материали, предложения и организационни въпроси, свързани с предстоящо учредяване на Местна инициативна група-Ботевград..

Близо два часа продължи общественото обсъждане за перспективите пред ВиК сектора в Ботевград и евентуалното преминаване на общината към Асоциацията по ВиК – София област. То се проведе вчера - 24 март, в малкия салон на читалището. Обсъждането бе открито от кмета Иван Гавалюгов. По..

Община Ботевград организира обществено обсъждане на тема: Перспективи пред ВиК сектора в общината и евентуално преминаване на Община Ботевград към Асоциацията по ВиК - София област. Обсъждането ще се проведе на 24 март от 18 часа в малкия салон на читалище „Христо..

В сградата на общинската администрация се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година на община Ботевград. Това стана в присъствието на десетина граждани и общински съветници от ГДБОП, ГЕРБ и БСП. Отчетът бе представен от главния счетоводител на общината Ирина..

ПОКАНА На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.38 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Кметът на Община Етрополе..

П О К А Н А за  провеждане на обществено обсъждане  на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4 и чл.5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за..