Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
39 новини с етикет: обществено обсъждане

Община Ботевград на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 62а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ предлага на обществено обсъждане намеренията си за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват на УПИ І-Градски парк,..

Общественото обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград се проведе вчера от 18 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Присъстваха неколцина граждани и..

Уважаеми граждани на община Ботевград,Община Ботевград, Инициативен комитет и фондация „Съвременност“ стартират поредица от срещи за обсъждане идеята, проекти на материали, предложения и организационни въпроси, свързани с предстоящо учредяване на Местна инициативна група-Ботевград..

Близо два часа продължи общественото обсъждане за перспективите пред ВиК сектора в Ботевград и евентуалното преминаване на общината към Асоциацията по ВиК – София област. То се проведе вчера - 24 март, в малкия салон на читалището. Обсъждането бе открито от кмета Иван Гавалюгов. По..

Община Ботевград организира обществено обсъждане на тема: Перспективи пред ВиК сектора в общината и евентуално преминаване на Община Ботевград към Асоциацията по ВиК - София област. Обсъждането ще се проведе на 24 март от 18 часа в малкия салон на читалище „Христо..

В сградата на общинската администрация се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година на община Ботевград. Това стана в присъствието на десетина граждани и общински съветници от ГДБОП, ГЕРБ и БСП. Отчетът бе представен от главния счетоводител на общината Ирина..

ПОКАНА На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.38 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Кметът на Община Етрополе..

П О К А Н А за  провеждане на обществено обсъждане  на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4 и чл.5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за..

Тази сутрин в сградата на общината се проведе общественото обсъждане на проект за изменение на ПУП - План за регулация на Урегулиран поземлен имот в кв. 74, който предвижда образуването на два самостоятелни парцела – за жилищен комплекс и обществено обслужване и за общественообслужваща..

Започна извънредното заседание на ОбС за обсъждане на Бюджет 2015 на Община Ботевград. То се провежда при пълен кворум. В залата присъстват предимно служители на общинската администрация и общинските структури.Обсъждането започна с встъпителни думи на кмета Георги Георгиев. Както на общественото..