Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
38 новини с етикет: обществено обсъждане

Готовият проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ботевград за периода 2014 - 2020 година бе представен днес на публичен форум в залата на партерния етаж в общината. В него са заложени за реализация проекти в шест групи: Изграждане и модернизация на техническата..

Предстои да бъде изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ботевград за периода 2014 – 2020 год. Наличието на такъв план е задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз..

Общинският съветник Филип Филипов предложи в плана за финансиране на капиталовите разходи за тази година да бъдат заложени средства за поетапно привеждане на „спящите полицаи” и детските площадки в Община Ботевград с изискванията в съответните наредби. „През 2012 година..

Основният проблем на селата Рашково и Липница е водоснабдяването. Това стана ясно от изказванията на кметовете на двете села – Кирил Павлов и Иванка Йотова, по време на общественото обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград. В момента Липница е на воден режим, съобщи кметицата..

Някои казват, че продължаваме да декапитализираме Общината. Аз не съм разпоредил изтребване на хора в Ботевградска община, т .е. изтребване на капитала. Защото ако трябва да говорим за капитал на Общината, то това е нейното население. Засега пазим и удържаме този капитал да не се срива. Ние..

Община Ботевград организира обществено обсъждане на проектобюджета за 2014 година. То ще се състои на 24.01.2014г. от 11 часа в малкия салон на читалище "Христо Ботев"- Ботевград. На обсъждането могат да присъстват жители на Ботевград и селата. Те могат да изразят становища, да задават въпроси и..

Представители на общинската администрация, кметове и кметски наместници, служители от общинските структури и граждани присъстваха на общественото обсъждане на Бюджет 2013 на Община Ботевград, което се проведе днес в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Отнесли сме се много..

В новия брой на „Ботевградски вести” е публикувано съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура”, в което заинтересованите  лица се уведомяват, че на 5 юни  от 10.30 часа в сградата на община Ботевград  ще се проведе обществено обсъждане на  ПУП-ПП за обект..

Намерението на общината да изтегли кредит-овърдрафт в размер на 3 000 000 лева бе подложено на обществено обсъждане. То се проведе днес в зала 15 на общинската администрация. Присъстваха само общинското ръководство и общински съветници. Зам.-кметът Валентин Ценев уведоми присъстващите за..

Вече става традиция бюджетът на Общината да се приема след широко обществено обсъждане. Не прави изключение и този за 2012 година.За да разширим кръга на обсъждането и в него да се включат повече жители на общината, поместваме обръщението на кмета инж. Богомил Георгиев. Мнения, препоръки,..