Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
41 новини с етикет: обществено обсъждане

Тази сутрин в сградата на общината се проведе общественото обсъждане на проект за изменение на ПУП - План за регулация на Урегулиран поземлен имот в кв. 74, който предвижда образуването на два самостоятелни парцела – за жилищен комплекс и обществено обслужване и за общественообслужваща..

Започна извънредното заседание на ОбС за обсъждане на Бюджет 2015 на Община Ботевград. То се провежда при пълен кворум. В залата присъстват предимно служители на общинската администрация и общинските структури.Обсъждането започна с встъпителни думи на кмета Георги Георгиев. Както на общественото..

Обществено обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград за тази година се състоя вчера в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Повечето от присъстващите бяха служители на общинската администрация. Начало на общественото обсъждане даде кметът Георги Георгиев. По негови думи..

Готовият проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ботевград за периода 2014 - 2020 година бе представен днес на публичен форум в залата на партерния етаж в общината. В него са заложени за реализация проекти в шест групи: Изграждане и модернизация на техническата..

Предстои да бъде изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ботевград за периода 2014 – 2020 год. Наличието на такъв план е задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз..

Общинският съветник Филип Филипов предложи в плана за финансиране на капиталовите разходи за тази година да бъдат заложени средства за поетапно привеждане на „спящите полицаи” и детските площадки в Община Ботевград с изискванията в съответните наредби. „През 2012 година..

Основният проблем на селата Рашково и Липница е водоснабдяването. Това стана ясно от изказванията на кметовете на двете села – Кирил Павлов и Иванка Йотова, по време на общественото обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград. В момента Липница е на воден режим, съобщи кметицата..

Някои казват, че продължаваме да декапитализираме Общината. Аз не съм разпоредил изтребване на хора в Ботевградска община, т .е. изтребване на капитала. Защото ако трябва да говорим за капитал на Общината, то това е нейното население. Засега пазим и удържаме този капитал да не се срива. Ние..

Община Ботевград организира обществено обсъждане на проектобюджета за 2014 година. То ще се състои на 24.01.2014г. от 11 часа в малкия салон на читалище "Христо Ботев"- Ботевград. На обсъждането могат да присъстват жители на Ботевград и селата. Те могат да изразят становища, да задават въпроси и..

Представители на общинската администрация, кметове и кметски наместници, служители от общинските структури и граждани присъстваха на общественото обсъждане на Бюджет 2013 на Община Ботевград, което се проведе днес в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Отнесли сме се много..