Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
31 новини с етикет: общинска администрация

Ангелина Николова за Началник отдел “Местни приходи и администриране на местни данъци и такси”, Владислав Божков за Директор на дирекция “Канцелария, административно-правно обслужване на гражданите” и Марийка Иванова за Началник отдел “Бюджет и..

Кметът на Етрополска община е издал Заповед  №. .РД -15-440./16.09.2008 г. за продължаване на срока за закупуване на конкурсни книжа с два дни, считано от 16.09.2008 г. до 16.00 часа на 18.09.2008 г. включително за обявения публичен конкурс за отдаване под наем на помещение за Ученически бюфет..

На официалния сайт на Етрополска община са качени обяви за провеждане на конкурси за следните длъжности:За длъжността  Началник отдел „Бюджет и счетоводство” в дирекция „Бюджет и финанси” към Общинска администрация на Община Етрополе. Минимални и специфични изисквания,..

Във връзка с приетата нова структура на Общинска администрацията вече са определени и длъжностите за конкурс. Предстои обявяването и на самите конкурси за държавни служители, като обявите ще бъдат публикувани във в. „Сега”. Обяви ще се поставят и на информационното табло на партера в..

Общинските съвети, по предложение на кметовете на общините, ще могат да определят за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” по-високи средни месечни брутни работни заплати. Средствата за увеличенията ще се осигуряват от местните данъци и такси, от неданъчни и други..

От 100 до 5000 лв. ще глобяват всеки, който без законово основание завземе, държи или владее общински имот. Санкция в същия размер ще бъде налагана и за неизпълнение на заповед за освобождаване на общинска собственост в опредления срок. За други нарушения по Нередбата за разпореждане с общинско..

По време на заседанието на ОбС, което се проведе на 28 февруари, кметът вметна, че е добре  съветниците да бъдат застраховани.  “В тази зала изживяваме много емоции, които могат да се отразят зле на здравето на някои съветниците.  После ще трябва да отпускаме пари за лечение...

На общинските съветници от Етрополе им предстои през месец февруари да заседават на два пъти:На 14 февруари ще работят върху утвърждаването на наредбите за местните данъци и такси.На 28 февруари ще трябва да се приеме бюджета на общината за 2008 година, да се утвърди структурата на общинската..

Венелерин Петров бе уволнен дисциплинарно преди около две години заради скандала с незаконната сеч в Краево. Тогава той бе обвинен от кмета на общината, че не е сигнализирал за извършващата се сеч в частни имоти под предлог че се прочистват речните корита. В същото време Петров твърдеше, че е..

В края на тази седмица се очаква провеждането на втората сесия на Етрополския общински съвет, на което заседание ще трябва да се приемат промените в структурата на общинската администрация.Досегашният заместник-кмет на Етрополе Евгения Кичева е освободена от длъжност. Нейният договор изтече с..