Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
30 новини с етикет: обявява

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Изпълнител - шофьор”. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование – средно. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква. Кандидатите трябва да представят..

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Туризъм”. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт  „Туризъм” 1. Да притежават минимална..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител”. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Публичен изпълнител”: 1. Да притежават минимална образователна..

Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: средно-техническо  Професионален опит: не се изисква  Професионално направление: „Строителство,..

Във връзка с наблюдавания интензивен епидемичен процес от остри респираторни заболявания и грип през последната седмица на 2016 година и първите дни на 2017 година, РЗИ – Софийска област обявява грипна епидемия на територията на Софийска област, считано от 05.01.2017г.: Преустановяват се..

Община Ботевград на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, приета с Решение № 35/25.02.2016г. на Общински съвет - Ботевград, във връзка с Решение № 286/..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността ”Чистач, хигиенист” Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование - средно 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква Кандидатите трябва да представят следните..

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13 тел.: 0723 66608; факс: 0723 66635; e-mail: admin@botevgrad.org на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14,..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността "Главен експерт Контрол по строителството и оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на строежи” Изисквания  за заемане на длъжността са следните: 1. Образование - висше техническо,..

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ - 1871"   ГР. ЕТРОПОЛЕ ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА за класовете по:пиано, гъдулка, тамбура, народно пеене, народни танци. Телефон за контакти 0720/ 6-22-91

« предишна123следваща »