Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
28 новини с етикет: обявява

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител”. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Публичен изпълнител”: 1. Да притежават минимална образователна..

Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: средно-техническо  Професионален опит: не се изисква  Професионално направление: „Строителство,..

Във връзка с наблюдавания интензивен епидемичен процес от остри респираторни заболявания и грип през последната седмица на 2016 година и първите дни на 2017 година, РЗИ – Софийска област обявява грипна епидемия на територията на Софийска област, считано от 05.01.2017г.: Преустановяват се..

Община Ботевград на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, приета с Решение № 35/25.02.2016г. на Общински съвет - Ботевград, във връзка с Решение № 286/..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността ”Чистач, хигиенист” Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование - средно 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква Кандидатите трябва да представят следните..

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13 тел.: 0723 66608; факс: 0723 66635; e-mail: admin@botevgrad.org на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14,..

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността "Главен експерт Контрол по строителството и оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на строежи” Изисквания  за заемане на длъжността са следните: 1. Образование - висше техническо,..

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ - 1871"   ГР. ЕТРОПОЛЕ ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА за класовете по:пиано, гъдулка, тамбура, народно пеене, народни танци. Телефон за контакти 0720/ 6-22-91

« предишна123следваща »