Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
172 новини с етикет: отчет

На 13 август се състоя публично обсъждане на отчета на общинския бюджет към 31.12.2018 година. Събитието бе открито от председателя на Общински съвет – Етрополе - Марин Маринов. На отчета на бюджета на Община Етрополе присъстваха Росица Христова и инж. Стефан Борисов – заместник –..

В Общинския съвет е внесена информация за дейността на Експлоатационен район Ботевград към „ВиК“ ЕООД – София. Тя обхваща период от 1 април 2019 год., когато общинските ВиК активи бяха предоставени за стопанисване и управление на държавното дружество, до 15 юли 2019 год.  За..

За първите 6 месеца на 2019 година са подадени общо 752 сигнала от граждани към „горещия“ телефон на дирекция „Сигурност и обществен ред“ на Община Ботевград. Това показва внесената за разглеждане в Общински съвет информация за дейността на Дирекцията за първото полугодие...

Отчет за дейността на общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ през 2018 година е внесен за разглеждане в ОбС - Ботевград. Депото е в експлоатация от 3 януари 2013 г. То осигурява ежедневен достъп за сметоизвозващите автомобили, включително събота, неделя, официални..

С 16 гласа “за“ и 7 “въздържал се“ ОбС прие информацията за дейността на общинското предприятие БКС за второто шестмесечие на 2018 год. Как всъщност протече дебатът по тази точка от дневния ден, точен отговор на този въпрос се съдържаше в изказването на независимия съветник..

През 2018 год. Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов” привлече 1 528 нови читатели. За същия период броят на посещенията е 22 222, а раздадената литература  - 37 809 тома.  В края на 2018 год. библиотечния фонд наброява 85 595 тома, стана ясно от отчета, представен по..

От общинска администрация получихме отчета на кмета Димитър Димитров за извършената работа на Oбщинска администрация - Етрополе за 2018 година. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,С настоящия отчет Ви предоставям възможност да се запознаете с извършената работа на Oбщинска администрация - Етрополе..

Както вече съобщихме, на 16 ноември 2018 година от 17:30 часа се проведе десетото редовно заседание на Общинския съвет.Днес качваме, с незначителни съкращения /таблиците/, отчета за неговата дейност за времето от 01.01.2018 - 30.06.2018 г. Настоящият отчет е подготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6..

На 15 ноември 2018г. (четвъртък) от 18:00ч. кметът на Община Правец г-н Румен Гунински ще представи отчета за изпълнение на управленската си програма през тази година. Всички граждани са поканени да присъстват в зала „Правец” на читалище „Заря 1895”. След официалната част,..

Община Ботевград отчете пред Общинския съвет изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2018-та.  От отчета е видно, че към 30 юни постъпилите приходи са в размер на 11 895 091 лева. В това число приходи от държавни дейности  - 6 537 941 лв. при годишен план 12 912 893 лв., което е..