Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
43 новини с етикет: редовно заседание

На 08.09.2016 г,  четвъртък, е 13-то редовно заседание на Общинския съвет - от 16:00 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж. ДНЕВЕН РЕД: 1. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. - Докл.: Кметът..

На днавадесетото редовно заседание на Обинския съвет присъстваха 14 съветника, като Васил Георгиев, Владимир Александров и Петко Петков отсъстваха по уважитени причини.Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Имаше промени в предварително обявевия дневен ред. Като първа точка стана питането от..

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ ще проведе 12-то редовно заседание на 26.07.2016 г. /вторник/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж приДНЕВЕН РЕД: 1.  Предложение относно актуализиране на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Етрополе..

На 27 юни 2016 г., понеделник, от 17.30 ч. в залата на Общинска администрация ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет Етрополе. Дневен ред:1. Предложение относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общински план за развитие на Община..

Общинският съвет – Етрополе ще проведе Десетото редовно заседание на 31.05.2016 г. /вторник/, от 17.30 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж при  ДНЕВЕН РЕД: 1. Предложете относнопроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне и..

Общинският съвет ще проведе 5-то си редовно заседание на 26.01.2016 г. /вторник/, от 17.00 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж ДНЕВЕН РЕД:1. Предложение относно отмяна на Решение № 3/08.11.2011 г. прот. № 2, с което е приет Правилника за организацията и дейността на Общинския..

На 29.09.2015 г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общинска администрация - Етрополе, втори етаж, ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет - Етрополе, при следния дневен ред:  1. Предложение относно приемане на Доклад - анализ на ситуацията и оценка на потребностите от..

Заседанието на Общинския съвет от 26 май т.г. започна с предварително обявен дневен ред от 17 точки. Бяха направени две предложения за изменения.Предложението на  Милчо Цацов да отпадне т.4 /Предложение относно определяне на възнаграждение на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев"..

В работата на днешното, на 27 януари, първо за годината заседание на Общинския съвет взеха участие 16 съветника, като отсъстваше по уважителни причини Мила Манчева.Материалите докладваше Росица Христова – заместник-кмет на Общината.Нямаше  промени в дневния ред.  Не се прие..

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за 27.01.2015 г., вторник,  е насрочено първото за тази година редовно заседание на Общинския съвет.Начало на заседанието е 14:00 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж, при ДНЕВЕН РЕД:1...