Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
49 новини с етикет: редовно заседание

Проведеното преди два дни осмо, редовно заседание на Обшинския съвет премина при спокойна, делова обстановка. „Тайната” се крие в предварителната прецизна работа на комисиите, които излизат на сесията със съответните становища по предложените в дневния ред въпроси. Присъстваха 16..

На проведеното вчера, 28 февруари,  трето редовно заседание на Общинския съвет присъстваха всичките 17 съветника. Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Към предварително обявения дневен ред, беше прибавена още една, касаеща отдаване под наем на имоти - полски пътища.С изключение на..

Общинският съвет ще проведе трето редовно заседание на 28.02.2017 г. /вторник/, от 17:30 ч., в залата на Общинска администрация - втори етаж приДНЕВЕН РЕД:1. Предложение относно приемане на годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на..

Общинският съвет проведе на 29 декември последното за тази година, 18-то редовно заседание. Нямаше отсъстващи съветници. Материалите докладва кметът Димитър Димитров. Към предварително определените за разглеждане и решение 8 точки, бяха прибавени допълнително още 3.• С пълно болшинство от 17..

На 14.12.2016г./сряда/, от 17.30 ч. ще се проведе 17-тото редовно задседание на Общински съвет Етрополе при следния дневен ред:1.Предложение относно приемане на "Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Етрополе 2014-2020 г." Докл.: Кметът на общината2.Предложение относно отмяна..

На днешното, 8 септември, 13-то редовно заседание на Етрополския общински съвет присъстваха всичките 17 съветника.Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Към предварително обявения дневен ред от 9  точки бяха прибавени още 4 допълнителни. Преди да започне работата по утвърдения дневен..

На 08.09.2016 г,  четвъртък, е 13-то редовно заседание на Общинския съвет - от 16:00 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж. ДНЕВЕН РЕД: 1. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. - Докл.: Кметът..

На днавадесетото редовно заседание на Обинския съвет присъстваха 14 съветника, като Васил Георгиев, Владимир Александров и Петко Петков отсъстваха по уважитени причини.Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Имаше промени в предварително обявевия дневен ред. Като първа точка стана питането от..

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ ще проведе 12-то редовно заседание на 26.07.2016 г. /вторник/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж приДНЕВЕН РЕД: 1.  Предложение относно актуализиране на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Етрополе..

На 27 юни 2016 г., понеделник, от 17.30 ч. в залата на Общинска администрация ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет Етрополе. Дневен ред:1. Предложение относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общински план за развитие на Община..