Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
Обяви - Работа :: Предлага

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ФИРМИ

ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за регистриране,Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас, Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! (считано за фирми от всички бизнес сфери ).
контакти : Aдв.кантора Bulparners , tel:0896 315833 , email:bulpartners@ mail.bg
Работно време:понеделник-неделя:09:00-19:00,тел.0896 315833
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
ДЕТАЙЛИ
Категория: Администрация (предлага)
Фирма/организация: Bulpartners
КОНТАКТИ
Телефон: 0896315833
Имейл: bulpartners@mail.bg
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ФИРМИ
1 снимка
Коментари (0)
Коментарите за тази обява за изключени.