Прирастът в община Ботевград за изминалата 2009 година е отрицателен със 101 човека, т.е. починалите са повече от родените. Починали са 471 човека, броят на родените е 346. През 2009 година в община Ботеград са се заселили 361 човека, броят на хората, които са изселили, е 337.
Към 1 януари 2010 година постоянното население на община Ботевград е 36 011 човека. 23 596 са живеещите по постоянен адрес в града.