Програмата за провеждане на дефилир на духовата музика в Ботевград е обявена. Публикуваме нейното съдържание по дни и часове:

1-ви октомври (понеделник)

15.00 – 15.30 часа - Откриване на арт зона „Арт кът в парка“ – място: градски парк
15.30 - 17.30 часа - Изпълнения на духови оркестри на изградени пет сценични пространства:
1. Сцена пред дом за възрастни хора „Д-р Адриан Атанасов“ - Духов оркестър с мажоретен състав – град Велинград
2. Сцена на площад „Дико Илиев“ - Духов оркестър - град Севливо
3. Сцена пред градски исторически музей „Ботеград“ - Духов оркестър – град Габрово
4. Сцена в градски парк - Духов оркестър – град Враца
5. Сцена в ж.к. „Васил Левски“ - Духов оркестър с мажоретен състав – град Троян
6. Централна сцена – площадно пространство пред Народно читалище „Христо Ботев 1884” - Духов оркестър с мажоретен състав – град Елин Пелин; Духов оркестър - град Велико Търново; Духов оркестър - град Севлиево
17.30 – 18.30 часа – Дефилир на всички участници - духови оркестри и мажоретни състави, групирани в пет лъча
18.30 часа – Официално откриване на празниците „ДЕФИЛИР НА ДУХОВАТА МУЗИКА – БОТЕВГРАД 2012 година.“ – централна естрада на пл. „Освобождение“

2-ри октомври (вторник)

10.00 часа - Общ дефилир на всички духови оркестри и мажоретни състави по централната градска улица до площад „Освобождение“.
10.30 – 11,00 часа - Концертна изява
15.30 - 17.30 часа - Изпълнения на духови оркестри на изградени пет сценични пространства:
1. Сцена пред дом за възрастни хора „ Д-р Адриан Атанасов“ - Духов оркестър – град Ловеч
2. Сцена на площад „Дико Илиев“ – Духов оркестър с мажоретки – град Монтана
3. Сцена пред Градски исторически музей „Ботеград“ - Духов оркестър – град Плевен
4. Сцена в градски парк - Духов оркестър с мажоретен състав – град Ловеч; Духов оркестър – град Плевен
5. Сцена в ж.к. „Васил Левски“ - Духов оркестър – град Монтана
6. Централна сцена – пл. „Освобождение“ - Духов орекстър с мажоретки – София, Първа английска гимназия; Младежки Духов оркестър с мажоретки – град Ботевград
17.30 – 18.30 часа – Дефиле на участниците.
18.30 часа – Централна сцена – пл. „Освобождение“ – сборен концерт

3-ти октомври (сряда)

10.00 часа - Общ дефилир на всички духови оркестри и мажоретни състави по централната градска улица до пл. „Освобождение“ .
10.30 – 11,00 часа - Концертна изява
18.00-18,30 часа – Дефиле на градския духов оркестър в Ботевград по централната градска улица и площадно пространство.
18.30 часа – Централна сцена – пл. „Освобождение“ – заключителен концерт и закриване на празниците „Дефилир на духовата музика – Ботевград 2012“

През дните на празника ще се проведе фото и видео конкурс „Дефилирът през моя мобилен апарат.

Проектът „Дефилир на духовата музика” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие”.