В библиотеката при Народно читалище „19 февруари” – с. Скравена стартира проект "Детско е-здраве", одобрен по грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма "Глобални библиотеки".
Проектът цели осигуряване на информация за опазване на детското здраве. В него ще бъдат включени 25 деца на възраст от 5 до 14 годни и 20 родители и баби.
По проекта се предвиждат различни прояви за повишаване здравната култура на децата. Заниманията ще бъдат съобразени с тяхната възраст. За възрастните участници ще бъдат изнесени лекции от специалисти по актуални проблеми на детското здраве. По проекта се предвижда още изработване на електронен справочник и „Електронен хербарий”.
Партньори по проекта на библиотеката са ОДЗ „Детелина”, Аптеката в селото, в която работи магистър-фармацевт Валентина Шишкова, и д-р Галина Златанова – педиатър.
Проектът  "Детско е-здраве" е на стойност 1310 лева. Срокът за неговата реализация е 5 месеца. Това съобщи Цанка Йорданова – библиотекар в Скравена.