„Възмутена съм от грубото неизпълнение на задълженията от страна  туроператорската фирма, от една страна, и от друга – пренебрегване задължнията от страна на помощник-директора на училището Калфова и ръководителката на групата за зеленото училище. Съгласно вътрешните правила на училището помощник директорът е длъжен  да ме уведоми незабавно за възникналия проблем” – заяви директорът на ОУ „Н. Вапцаров” Петя Кочкова по повод вчерашния инцидент, при който деца стояха 6 часа в автобус край Владая.
Тя е научила за проблема снощи към 20 часа, когато, прибирайки се от пътуване, случайно е минала покрай училището и видяла родители в двора на началния етап.
„Ако бях уведомена своевременно още в 13.30 часа, когато автобусът е спрял, веднага щях да разпоредя към Владая да тръгне училищният автобус и да прибере децата. Абсолютно недопустимо е, че са били оставени  толкова време в автобуса. Не приемам обясненията и оправданията на помощник-директора и ръководителя на групата. Незабавно ще им поискам писмени обяснения за случилото се .
Още снощи се свързах с представител на туроператорската фирма. Казаха ми, че те са търсили друг автобус, в който да прекачат децата, но не са намерили. Това обяснение е твърде несъстоятелно и според мен тук се крие някаква друга причина, а не че горивото е свършило” – заяви Петя Кочкова. Тя декларира, че изцяло застава зад родителите и ще им съдейства те да потърсят правата си.