Както вече сме Ви информира, през изминалата седмица станаха известни резултатите от конкурса за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публичните пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ – Ботевград. На база на получената комплексна оценка, седемчленно жури класира на първо, второ и трето място съответно предложенията на: „Амфион“ ЕООД – София, „М-Синтез“ ЕООД – София и арх.Весела Маркова от Ботевград. 


Трите проекта ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Тогава ще бъде определен най-добрият сред тях.