Проектът на община Ботевград за реконструкция на детска площадка и площадно пространство над подлеза на площад „Форум” е стопиран. Причината е, че „Лекс Груп” АД, което е собственик на обособен обект, намиращ се в непосредствена близост до детската площадка, е обжалвало разрешението за строеж, издадено от главния архитект на общината. 


Въобще има ли изгледи за реализация на проекта – отговор на този въпрос потърсихме от общинското ръководство. 


„Собственикът твърди, че му са нарушени правата и че на практика ще търпи вреди от реализирането на проекта. Всъщност с този мотиви той обжалва разрешението за строеж. Обжалването беше извършено в срока на обявлението на това инвестиционно намерение на община Ботевград, пред Регионална дирекция за национален строителен контрол. Искането на жалбоподателя за отмяна на разрешението на строеж е останало без уважение. Отговорът, доколкото съм запознат, е, че не го третират като заинтересована страна, тъй като се касае за изграждане на детска площадка върху терен – общинска собственост, както и за ремонт на надлеза, изобщо за облагородяване на целия район, който в момента е заграден”, обясни кметът Иван Гавалюгов. 


Собственикът на подлеза е обжалвал отказа на РДНСК да отмени разрешението за строеж пред Административен съд – София област. Насрочено е дело за разглеждане на казуса. Община Ботевград е привлечена като заинтересована страна. 


„Надявам се на положително развитие за общината. Между другото, вероятно това е причината, тъй като разрешението за строеж не беше влязло в сила, проектът да не бъде финансиран от „Красива България”. Одобрено беше другото проектно предложение  – за ремонтни дейности в поликлиниката. Общината беше посочила проекта за детската площадка като приоритетен, тъй като имаше такова изискване, ако се кандидатства с повече от една разработка”, обясни още кметът. –На практика, докато не се произнесе съдът, общината не може, дори със собствени средства, да реализира тази изключително необходима детска площадка и да облагороди това пустеещо и опасно място в центъра на Ботевград”, добави той.