На извънредно заседание днес Общинският съвет единодушно подкрепи намерението на Община Ботевград да кандидатства за средства за достъпна среда в сградата на администрацията.


В периода 21 юни – 23юли 2018 год. се провежда извънредна кампания за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика”. В посочения срок всеки кандидат може да внесе проектно предложение по мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. Община Ботевград има готовност да кандидатства с проект за осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на общинската администрация. Предвид крайния срок за внасяне на предложението и с оглед обществената значимост на проекта, общинското ръководство поиска да бъде свикано извънредно заседание на ОбС. То се проведе от 17 часа днес. Местният парламент даде съгласие общината да внесе предложение по проект „Красива България” за изграждане на външен асансьор към сградата на администрацията. Стойността на проектното предложение е до 88 421 лв., като в тази сума е включен Данък добавена стойност.


Максималният общ бюджет за едно проектно предложение е до 120 000 лв., а минималният общ бюджет – 30 000 лв. Финансирането от страна на проект „Красива България” е 90 на сто от общия бюджет за всяко проектно предложение. Съфинансирането от страна на кандидата е най-малко 10 на сто от общия бюджет, се посочва в докладната записка.  


Ако проектът бъде одобрен, съоръжението ще бъде монтирано от външната част на сградата, до входа на дирекция „Местни данъци и такси”. За асансьора ще се влиза от вътрешната страна, т.е. ще се минава през контрола. Това обясни кметът Иван Гавалюгов пред ОбС.