На 7 ноември 2018 г. в Ботевград Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) проведе информационна среща по проект BG05M9OP001-1.023-0055-C01 „Насърчаване на предприемаческата инициатива” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Любезен домакин на срещата беше Исторически музей Ботевград.  


Участниците бяха запознати с целите и  възможностите, които проектът предоставя, а именно придобиване на необходимия минимум от знания и умения за стартиране на собствен бизнес. Бяха представени подробности за програмата, както и специфичните експертни предимства на CEED България при стартиране на обучителната и консултантска дейности.  Изпълнителният директор на CEED България, Николай Ярмов сподели вдъхновяващи истории и съвети от личния си опит като предприемач и „бизнес ангел“. Това предизвика значителен интерес и стана предпоставка да бъде уговорено провеждането на още една допълнителна среща в рамките на информационната кампания по проекта. Всеки, който би желал да не включи в нея, може да заяви участие на е-mail: sknoll@ceed-bulgaria.org 


Проект "Насърчаване на предприемаческата инициатива" ще осъществи ефективни действия за подпомагане на инициативни лица, желаещи да създадат и развият собствен бизнес в гр. Ботевград и/или в Югозападен планов регион, включително – Правец, Своге, Костинброд, Елин Пелин. 


Предвидената подкрепа за стартирането на самостоятелен бизнес и развитието на предприемачеството ще даде нови хоризонти за професионално развитие на голяма група от бъдещи предприемачи, включително и безработни, както и на младежите до 29 г. и студенти. Участниците ще преминат серия от тематични обучения, ще имат възможност да разработят собствен бизнес план, ще получат менторска подкрепа и необходимата юридическа помощ, за да започнат собствен бизнес. Включването във всички дейности по проекта е напълно безплатно. 


Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.