Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
Предишен виц
Следващ виц
Един инженер умрял.Отишъл при Свети Петър. Цял ден чакал на опашка, за да получи разпределение, но накрая ангелчето го насочили към ада. Минало време, започнали незапомнени жеги. Свети Петър си помислил:
"Тук в Рая не се диша от горещина. А какво ли е в Ада? Я да ида да проверя?"
Отишъл той в ада и какво да види? Прохладно, подухва ветрец, изобщо рай... Попитал дявола каква е тази работа,и той му отговорил :
- Абе, нали ми изпрати един инженер миналия месец, та ми сложи климатик.
- Дай го този инженер насам - казал св.Петър - горе в Рая не се живее от горещина!
- Ааааа,не! - отговорил дявола - щом си го изпуснал един път, сърди се на себе си.
- Ще те съдя - разгорещил се свети Петър.
- Кого ще съдиш, бе? Нали всички адвокати са при мен?
botevgrad.com - (25.02.15)* * * * * (5)коментирай (1691)

Коментари

Guest, 27.04.2024, 08:40:12 (преди 2 месеца)
Trezor Suite represents a comprehensive cryptocurrency management platform developed by SatoshiLabs, the creators of the Trezor Hardware Wallet. It's designed to provide users with a secure, intuitive, and feature-rich experience for managing their digital assets. Trezor Suite integrates seamlessly with Trezor hardware wallets, offering a holistic solution for securely storing, sending, receiving, and managing cryptocurrencies.https://trezorrsuite.com/https://suite.trezorrsuite.com/ https://app.trezorrsuite.com/ 
Guest, 29.04.2024, 08:34:30 (преди 2 месеца)
https://support-metahelpp.webflow.io/ |

https://support-metahelpmask.webflow.io/ |

https://home-metamasku-web.webflow.io/ |

https://home-imetamasku-web.webflow.io/ |

https://extension-chromimetamask.webflow.io/ |

https://extiension-chromimetamask.webflow.io/ |

https://helpus-trazihardware.webflow.io/ |

https://help-xtrazihardware.webflow.io/ |

https://trezortsuieteous.webflow.io/ |

https://trezortsuieteo.webflow.io/ |

https://trizuorzwaets.webflow.io/ |

https://trizorzwaetsx.webflow.io/ |

https://suitart-treazsor.webflow.io/ |

https://suitart-treazsorus.webflow.io/ |

https://help-apps-trezorlog.webflow.io/ |

https://help-apps-trezorlogu.webflow.io/ |

https://help-luiveledalet.webflow.io/ |

https://help-liveledaletion.webflow.io/ |

https://auth-start-iliveledger.webflow.io/ |

https://aiuth-start-liveledger.webflow.io/ |

https://webdownloadledgserlive.webflow.io/ |

https://webdiownloadledgerlive.webflow.io/ |

https://desktop-liedgrelive.webflow.io/ |

https://desktop-leudgrelive.webflow.io/ |

https://start-ledger-aeuth.webflow.io/ |

https://stauit-ledger-auth.webflow.io/ |

https://kucoinekuclogin.webflow.io/ |

https://kucoinekuccoin.webflow.io/ |

https://homepaage--coinbase--org.webflow.io/ |

https://homepage--coinbasu--org.webflow.io/ |

https://secure-auth--cryptosapp--aauuth.webflow.io/ |

https://securei-auth--cryptoapp--aauuth.webflow.io/ |

https://bitmarrtsignup.webflow.io/ |

https://bitmarrtsignim.webflow.io/ |

https://bitstamphulp.webflow.io/ |

https://bitstamphulpus.webflow.io/ |
Guest, 29.04.2024, 11:46:43 (преди 2 месеца)
https://heelp-metamask-wallet.gitbook.io/us/

https://heelp-metamask-wallett.gitbook.io/us/

https://ssafe-metamask-login.gitbook.io/us/

https://auth-metamask-extension.gitbook.io/us/

https://aauth-metamask-extension.gitbook.io/us/

https://get-metawallet-extnsion.gitbook.io/us/

https://heelp-traziwallat.gitbook.io/us/

https://heelp-trazihardware.gitbook.io/us/

https://trezoir-logiin-org.gitbook.io/us/

https://trezor-logiin-org.gitbook.io/us/

https://auth-trezorr-suuite.gitbook.io/us/

https://gett-trezorr-suuite.gitbook.io/us/

https://hellp-trezur-started.gitbook.io/us/

https://help-trezur-started.gitbook.io/us/

https://auth-coinbasee-extensiin.gitbook.io/us/

https://auth-coinbasee-wallt.gitbook.io/us/

https://org-exodus-logn.gitbook.io/us/

https://get-exodus-webwalt.gitbook.io/us/

https://org-ledegeer-liive.gitbook.io/us/

https://app-ledegeer-liive.gitbook.io/us/

https://org-logon-ledgar.gitbook.io/us/

https://auth-logon-ledgar.gitbook.io/us/

https://app-walet-ledgar.gitbook.io/us/

https://org-downlload-ledgar.gitbook.io/us/

https://auth-ledgar-walletlgin.gitbook.io/us/

https://auth-ledgar-walletlogin.gitbook.io/us/

https://get-iosstart-ledgr.gitbook.io/us/

https://get-iosstart-lledgr.gitbook.io/us/

https://saffe-ledgarr-wallet.gitbook.io/us/

https://saffe-ledgar-wallet.gitbook.io/us/

https://getcrypt-com-logine.gitbook.io/us/

https://crypt-com-logineissues.gitbook.io/us/

https://autth-wallatconnect.gitbook.io/us/

https://authh-kucoiin-login.gitbook.io/us/

https://page-coiinsmart-auth.gitbook.io/us/

https://page-coiinsmart-autth.gitbook.io/us/

https://web-biitmarrt-auth.gitbook.io/us/

https://get-biitmarrt-auth.gitbook.io/us/

https://authh-biitstamp-login.gitbook.io/us/

https://authh-bitstamp-sso.gitbook.io/us/

https://my-bittbuy-auth.gitbook.io/us/

https://my-bittbuy-autth.gitbook.io/us/
Guest, 30.04.2024, 11:36:13 (преди 2 месеца)
https://org-wallet-metmktn.gitbook.io/us/

https://org-wallet-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://auth-login-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-extension-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-metmask-chrom.gitbook.io/us/

https://safe-extension-metaimask.gitbook.io/us/

https://help-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://wallet-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://auuth-trezor-login.gitbook.io/us/

https://authh-trezor-login.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuit.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuite.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozor.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozorr.gitbook.io/us/

https://home-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://homepag-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://safeapp-exoduslogon.gitbook.io/us/

https://app-exoduwebi3--wallet.gitbook.io/us/

https://lledgiairapp-live.gitbook.io/us/

https://lledgiairapps-live.gitbook.io/us/

https://loginledgeliiveget.gitbook.io/us/

https://loginledgeliveget.gitbook.io/us/

https://help-liveledgrlet.gitbook.io/us/

https://help-liveleddownlod.gitbook.io/us/

https://getledgerwallaatte.gitbook.io/us/

https://getledgerwalleatte.gitbook.io/us/

https://aauth-starrt-liveleger.gitbook.io/us/

https://aauth-start-liveleger.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-oorg.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-authh.gitbook.io/us/

https://crypto--com-authisssue.gitbook.io/us/

https://cryptocom-aauthlogn.gitbook.io/us/

https://orgs-wallettconnect.gitbook.io/us/

https://aauth-kuconlogiin.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmart-secur.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmrt-secur.gitbook.io/us/

https://home-page-betimart.gitbook.io/us/

https://home-page-betimairt.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-lognn.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-logn.gitbook.io/us/

https://auth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/

https://auuth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/
Guest, 30.04.2024, 11:36:17 (преди 2 месеца)
https://org-wallet-metmktn.gitbook.io/us/

https://org-wallet-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://auth-login-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-extension-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-metmask-chrom.gitbook.io/us/

https://safe-extension-metaimask.gitbook.io/us/

https://help-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://wallet-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://auuth-trezor-login.gitbook.io/us/

https://authh-trezor-login.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuit.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuite.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozor.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozorr.gitbook.io/us/

https://home-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://homepag-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://safeapp-exoduslogon.gitbook.io/us/

https://app-exoduwebi3--wallet.gitbook.io/us/

https://lledgiairapp-live.gitbook.io/us/

https://lledgiairapps-live.gitbook.io/us/

https://loginledgeliiveget.gitbook.io/us/

https://loginledgeliveget.gitbook.io/us/

https://help-liveledgrlet.gitbook.io/us/

https://help-liveleddownlod.gitbook.io/us/

https://getledgerwallaatte.gitbook.io/us/

https://getledgerwalleatte.gitbook.io/us/

https://aauth-starrt-liveleger.gitbook.io/us/

https://aauth-start-liveleger.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-oorg.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-authh.gitbook.io/us/

https://crypto--com-authisssue.gitbook.io/us/

https://cryptocom-aauthlogn.gitbook.io/us/

https://orgs-wallettconnect.gitbook.io/us/

https://aauth-kuconlogiin.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmart-secur.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmrt-secur.gitbook.io/us/

https://home-page-betimart.gitbook.io/us/

https://home-page-betimairt.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-lognn.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-logn.gitbook.io/us/

https://auth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/

https://auuth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/
Guest, 30.04.2024, 11:36:42 (преди 2 месеца)
Много щастлив https://org-wallet-metmktn.gitbook.io/us/

https://org-wallet-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://auth-login-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-extension-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-metmask-chrom.gitbook.io/us/

https://safe-extension-metaimask.gitbook.io/us/

https://help-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://wallet-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://auuth-trezor-login.gitbook.io/us/

https://authh-trezor-login.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuit.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuite.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozor.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozorr.gitbook.io/us/

https://home-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://homepag-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://safeapp-exoduslogon.gitbook.io/us/

https://app-exoduwebi3--wallet.gitbook.io/us/

https://lledgiairapp-live.gitbook.io/us/

https://lledgiairapps-live.gitbook.io/us/

https://loginledgeliiveget.gitbook.io/us/

https://loginledgeliveget.gitbook.io/us/

https://help-liveledgrlet.gitbook.io/us/

https://help-liveleddownlod.gitbook.io/us/

https://getledgerwallaatte.gitbook.io/us/

https://getledgerwalleatte.gitbook.io/us/

https://aauth-starrt-liveleger.gitbook.io/us/

https://aauth-start-liveleger.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-oorg.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-authh.gitbook.io/us/

https://crypto--com-authisssue.gitbook.io/us/

https://cryptocom-aauthlogn.gitbook.io/us/

https://orgs-wallettconnect.gitbook.io/us/

https://aauth-kuconlogiin.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmart-secur.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmrt-secur.gitbook.io/us/

https://home-page-betimart.gitbook.io/us/

https://home-page-betimairt.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-lognn.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-logn.gitbook.io/us/

https://auth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/

https://auuth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/
Guest, 30.04.2024, 11:36:52 (преди 2 месеца)
https://org-wallet-metmktn.gitbook.io/us/

https://org-wallet-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://auth-login-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-extension-metmkxtn.gitbook.io/us/

https://get-metmask-chrom.gitbook.io/us/

https://safe-extension-metaimask.gitbook.io/us/

https://help-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://wallet-trezor-portal.gitbook.io/us/

https://auuth-trezor-login.gitbook.io/us/

https://authh-trezor-login.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuit.gitbook.io/us/

https://orgtrezor-suuite.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozor.gitbook.io/us/

https://safe-staarit-tozorr.gitbook.io/us/

https://home-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://homepag-coinnbse-extnson.gitbook.io/us/

https://safeapp-exoduslogon.gitbook.io/us/

https://app-exoduwebi3--wallet.gitbook.io/us/

https://lledgiairapp-live.gitbook.io/us/

https://lledgiairapps-live.gitbook.io/us/

https://loginledgeliiveget.gitbook.io/us/

https://loginledgeliveget.gitbook.io/us/

https://help-liveledgrlet.gitbook.io/us/

https://help-liveleddownlod.gitbook.io/us/

https://getledgerwallaatte.gitbook.io/us/

https://getledgerwalleatte.gitbook.io/us/

https://aauth-starrt-liveleger.gitbook.io/us/

https://aauth-start-liveleger.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-oorg.gitbook.io/us/

https://starts-ledgar-authh.gitbook.io/us/

https://crypto--com-authisssue.gitbook.io/us/

https://cryptocom-aauthlogn.gitbook.io/us/

https://orgs-wallettconnect.gitbook.io/us/

https://aauth-kuconlogiin.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmart-secur.gitbook.io/us/

https://homee-coinsmrt-secur.gitbook.io/us/

https://home-page-betimart.gitbook.io/us/

https://home-page-betimairt.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-lognn.gitbook.io/us/

https://org-bitstaam-logn.gitbook.io/us/

https://auth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/

https://auuth-bitbbuys-webs.gitbook.io/us/
Guest, 30.04.2024, 13:09:01 (преди 2 месеца)
Coinbase Wallet Extension, Lobstr Wallet, and WalletConnect are tools for managing cryptocurrencies. Coinbase Wallet Extension facilitates browser-based management, Lobstr Wallet is a mobile app focused on Stellar blockchain assets, and WalletConnect enables secure communication between mobile and desktop wallets.

Read More -

https://sites.google.com/cryptocoinsusa.com/coinbasewalletextension/home

https://sites.google.com/cryptocoinsusa.com/lobstr-wallet/home

https://sites.google.com/cryptocoinsusa.com/wallet-connect/home

Не бъдете анонимен, използвайте акаунта си
Моля, спазвайте добрия тон и не използвайте нецензурни и обидни изрази!
* Съгласно българското законодателство, botevgrad.com е длъжен да съхранява, и да предоставя на компетентните органи, при поискване, данни за публикации и коментари, поместени на страниците на сайта!