Исторически музей - Правец спечели финансиране по проект „Инвестираме в историческото наследство за културно и духовно сближаване и икономически напредък между общините Правец и Ниш” по Програмата за трансгранично сътрудничество.         


Договорите на одобрението проекти, които са 70 на брой от 300 подадени, ще бъдат връчени на официална церемония, която ще се състои на 23 януари от 10.30 часа в зала „Триадица” на гранд хотел „София”.


Водещ партньор по проекта е Исторически музей-Правец, а партньори са – Народният музей в Ниш и Фондация «Съвременност» Ботевград.


Основните дейности по проекта са 13 на брой: организационно-техническа подготовка и управление на проекта; кабинетно проучване на специализираната литература и данни за обектите; работа на терен – изследване и описание на културно-историческите обекти; локализиране и геодезическо заснемане на обектите; фото и 3D лазерно сканиране на по-важните археологически и исторически обекти; създаване на виртуална библиотека и уеб сайт; обработка на събраната научна информация и изготвяне на отчет; развитие на съвместен туристически продукт за културен туризъм; организиране на съпътстваща информационна кампания; организиране и провеждане на работни срещи, семинари, кръгла маса в Правец и научна конференция в гр. Ниш; организиране на гостуващи изложби между музеите в Правец и Ниш; обособявяне и оборудване на посетителски информационен център; подготовка и издаване на книга-албум, брошури, рекламни листовки и сборник със статии от конференцията.


Директорът на музея в Правец Татяна Борисова сподели, че при изпълнението на проекта ще се акцентира върху популяризирането на оброчните места на територията на общината, античната крепост "Боровец", руините на църквата "Свети Богородица" от 14 век в с. Осиковица и на други обекти с потенциал за развитие на културен туризъм.


Предстои и изготвяне на проект за реставрация и консервация на разкритите архитектурни структури на античната крепост "Боровец" при селата Разлив и Правешка Лакавица, което ще осигури възможност за реалното възстановяване на крепостта по други проекти. 


От страна на Ниш ще се популяризира Нишката крепост и "Челе кула", няколко по-големи църкви в Ниш, както и археологическия комплекс "Медиана" – имение на император Константин Велики (307-337г.).